Etiketterbergrumbunkrar
Läst 5088 ggr
[julatopp7018]
2012-12-03, 16:04

Korvlinjens norra försvar del2

Östra Arningefortet går även under namnet Carl Robert Lamms fort. försvarsinläggningen ligger i en skogsdunge intill Arninge industriområde i östra delen av Täby kommun norr om Stockholm.

Foto Holger.Ellgaard

Östra Arningefortet skänktes av Carl Robert Lamm till försvaret. Lamm som var markägare och en stor donator till "Palmqvistska fonden till Stockholms befästande". Fortet kom att invigas den 31 maj 1915 i närvaro av Gustaf V och kronprinsen. Dom flesta byggnaderna i Norra Fronten är rivna eller att naturen håller på att ta över värnen. Anläggningen är kraftig överväxt av buskar mm. Kortsidornas skottgluggar är  nu mer helt söndervittrade och det tunga betongtaket hålls enbart på plats av några järnstänger/armering. I samband med markarbeten inför utbyggnationen av Arninge Köpcentrum i mitten av 2000-talet rasade hela eller delar av denna sida av bunkern.

Källa wikipedia 2012-12-03

[Björn.B]
2012-12-03, 17:07
#1

Ser häftigt ut med buskar uppe på värnet.

Upp till toppen