Etikettmodernakonflikter
Läst 290 ggr
Cojimar
2022-04-04, 14:20

Diger katalog på Putinadministrationens krigsförbrytelser, men blir någon straffad?

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, säger enligt TT att Vladimir Putin aldrig kommer att kunna resa utomlands utan att då bli gripen. Undantagen är andra vänligt sinnade diktaturer.

"Sedan Ukraina återtog kontrollen över staden Butja, nordväst om Kiev, har fruktansvärda vittnesmål och bilder från staden kablats ut över världen. Civila som dödats har blivit liggande på gatan, massgravar grävs och människor har har hittats ihjälskjutna med händerna bakbundna.

– Det här är ett brott mot mänskligheten och inte en vanlig krigsförbrytelse. Det är ett omfattande slaktande av människor och dessutom systematiskt, det är ett medvetet dödande av civilpersoner, säger Ove Bring, professor emeritus i folkrätt."---

"Enbart att Putin invaderade Ukraina i februari är ett folkrättsbrott som möjliggjorde krigsförbrytelserna och tillräckligt för att fälla Putin till ett livstidsstraff, enligt Bring.

Det innebär att presidenten kommer att gripas och ställas inför rätta om han beger sig till något land, som exempelvis Sverige, där universell jurisdiktion – möjligheten att lagföra någon för krigsförbrytelser oavsett vem det är och i vilket land det skett – tillämpas.

– Kommer Putin till Arlanda kommer han bli fängslad. Han får hålla sig inom ryskt territorium och besöka Kina och Nordkorea och kanske något annat land som Eritrea där han tydligen också har vänner."

Mer om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Mer om folkrättsbrott


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Omvärlden förfasas och fördömer händelserna i ukrainska Butja. Ryssland nekar till all inblandning i hemskheterna och be
 • Redigerat 2022-04-04, 14:22 av Cojimar
Cojimar
2022-04-04, 14:58
#1

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice. Han förklarar på SU:s hemsida att Putin inte åternjuter någon immunitet inför ICC. Och skulle han avgå eller avsättas kan han ställas inför rätta även i nationella domstolar i omvärlden.

"Pål Wrange berättar att Putin kan åtalas inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om han är ansvarig för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Detsamma gäller de som är medansvariga. Inför ICC gäller ingen immunitet. Domstolen har redan domsrätt enligt ett tidigare beslut, och åklagaren kan när som helst välja att gå vidare.

– Putin kan också, liksom alla medansvariga, åtalas för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten inför nationella domstolar i vilket land som helst, inklusive Sverige. Putin själv skulle skyddas av immunitet som sittande president, men det gäller inte hans generaler.

Om Putin skulle åtalas så skulle sannolikt varje land som är part till ICC-stadgan (123 stycken) vara skyldiga att överlämna honom till ICC, och detta hot minskar hans möjligheter att verka som president.

– När Putin avgått (om han någonsin gör det) skulle han kunna åtalas var som helst. Putin har redan begått ett aggressionsbrott, vilket också det är ett internationellt brott. För detta brott har dock bara Ukraina och Ryssland jurisdiktion.---


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ryssland bryter grovt mot folkrätten Vad säger folkrätten om möjligheter att ställa Putin inför rätta, om sanktioner och yttrandefrihet i krig? Några av våra forskare i juridik ger svaren.
Sindri
2022-04-04, 17:06
#2

Tyvärr kommer han aldrig att kunna ställas inför rätta. Bara att hoppas att han ruttnar i sin bunker. Men Putin är inte ensam, innan spåren sopas igen bör man försöka ta reda på andra som kan ställas till svars.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Cojimar
2022-04-04, 17:48
#3

#2 Nej, chansen är nog inte stor att Putin ställs inför rätta utomlands- vi får nog hoppas att rättvisan når honom på annat sätt…

Återstår att se vilka av hans bödlar som man kan identifiera - en lär vara en Aleksej Sjabulin, som uppges ha varit befälhavare för utrensningsoperationer i intagna områden. Fast det gäller ju att få honom, ryssarna lär inte lämna ut någon.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Frågan är inte om misstänkta ryska krigsförbrytare kommer att ställas inför rätta i Haag. Frågan är när det sker.
 • Redigerat 2022-04-04, 17:49 av Cojimar
Cojimar
2022-04-05, 08:08
#4

ICC, ICJ respektive UNHRC- vilka befogenheter har de? Det benas ut här.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Att även krig har lagar kan låta absurt, menar folkrättsprofessorn Pål Wrange. Men även i krig finns det regler på vad man får göra – och inte får göra. – Systemet är inte perfekt, men det är ändå ett framsteg att vi idag har en internationell brottmålsdomstol. Det är inte riskfritt att begå krigsförbrytelser längre, säger han.
Cojimar
2022-04-05, 08:57
#5

#4 Och vad kan svenskt rättsväsende göra för att utreda och lagföra krigsbrott begångna i andra länder?

"EU har beslutat att medlemsstaterna måste agera om de får veta att en person som har begått eller medverkat till krigsbrott har någon anknytning till det aktuella landet.

Särskilda regler gör att alla länder kan utreda krigsbrott oavsett var brottet skett. I Sverige har Krigsbrottskommissionen inom polisen ansvaret för att utreda när en person med anknytning till Sverige är misstänkt för krigsbrott."---

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/krigsbrott/

"Sverige har en internationell skyldighet att utreda och lagföra krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Brott som begås i ett annat land kan utredas här när det finns en koppling till Sverige", konstaterar åklagare.se.

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/krigsbrott/

Och kopplingen till Sverige kan till exempel vara att flyktingar som kommit hit kan ge vittnesmål. Den som ansvarat för eller utfört dåden behöver själv inte finnas i Sverige eller ha anknytning hit. Svenska åklagare utreder redan nu minst ett fall av krigsförbrytelse baserade på vittnesuppgifter från flyktingar från Ukraina. Någon identifierad gärningsperson finns ännu inte där, uppger DN.

https://www.dn.se/sverige/aklagare-i-sverige-utreder-krigsbrott-i-ukraina/


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Krigsbrott är ett samlingsbegrepp för folkmord, folkrättsbrott och grovt folkrättsbrott. Sverige har förbundit sig att spåra upp, utreda och medverka till att förövare av krigsbrott lagförs, om förövaren har en koppling till Sverige.
 • Redigerat 2022-04-05, 08:57 av Cojimar
Cojimar
2022-04-05, 09:52
#6

TT skriver om en förteckning över misstänkta ryska krigsförbrytare som Ukraina sammanställt och som borde vara intressant för de internationella krigsdomstolarna.

"Ukrainsk underrättelsetjänst har publicerat en lista på vad man påstår är ryssar som har begått krigsbrott mot det ukrainska folket i Butja, rapporterar BBC.

Listan innehåller namn, födelsedatum, passnummer och tjänstegrad på runt 2 000 ryska militärer, och har publicerats på Ukrainas försvarsdepartements hemsida.

I anslutning finns budskapet: "Kom ihåg! Alla krigsförbrytare kommer att ställas till svars för brott som har begåtts mot den ukrainska civilbefolkningen".

EU har sagt att man är redo att skicka utredare för att bistå i arbetet med att kartlägga krigsbrott tillsammans med den ukrainska riksåklagaren. Även USA och Storbritannien har sagt att de ansvariga måste ställas till svars."


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ukrainsk underrättelsetjänst har publicerat en lista.
Cojimar
2022-04-05, 18:31
#7

#6 När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talade till FN:s säkerhetsråd idag krävde han att ryska ledare som gett order om utförande av krigsbrott omedelbart ställs inför rätta.

"– Mina damer och herrar, är ni redo att stänga FN? Tycker ni att tiden för internationell rätt är förbi? Är svaret nej så måste ni agera omedelbart.

Den ukrainske ledarens krav är att ryska ledare som gett order om att begå krigsbrott ska ställas inför rätta.

– Som under Nürnberg-rättegångarna, säger Zelenskyj."


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talade idag till FN:s säkerhetsråd. Hans kritik var skoningslös. – Är ni redo at
 • Redigerat 2022-04-05, 18:32 av Cojimar
Sindri
2022-04-05, 23:28
#8

Ja, visst har han rätt. Men hur kommer man åt dem? Bara att skicka en delgivningsman eller? Nej, skulle inte tro det. Vad hände med en massa nazister efter andra världskriget? Har de bara roffat åt sig tillräckligt med pengar så är det många länder som välkomnar dem.

Cojimar
2022-04-05, 23:43
#9

#8 Ett pågående mål i Stockholms tingsrätt kan kanske ge vägledning för jurister och politiker i andra länder. Målet där Irans sittande president Ebrahim Raisi är en av de anklagade väckte stor internationell uppmärksamhet redan innan kriget i Ukraina, och nu har intresset ökat ytterligare med tanke på mål som kan tänkas följa senare mot ryska krigsförbrytare. Ola Westerberg på Fokus skriver bland annat:

"Att en sittande regeringschef av målsägare och vittnen pekas ut i svensk domstol för sin roll i misstänkta krigsbrott är inte det enda som är mycket uppseendeväckande med fallet."---

"Den svenska rättegången är en världshändelse, i synnerhet för de miljoner iranier som flytt sitt hemland och spridits till jordens alla hörn. Vittnen och brottsoffer deltar från elva länder i såväl Europa och Nordamerika som Australien."---

"När nationella domstolar tar upp krigsbrott utgör de också ett komplement till Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som exempelvis Iran inte erkänner, påpekar Said Mahmoudi.

Med det svenska rättsfallet i ryggen kan det internationella trycket mot Iran i denna fråga öka."---

Rättegången avslutas den 3 maj och domslut väntas publiceras någon gång under våren. Mångårigt fängelsestraff väntar sannolikt för huvudmannen i målet vid fällande dom. Han greps på Arlanda när han klev av flyget för två år sedan, hitlockad med löfte om kvinnor som väntade på honom. Mannen har suttit häktad sedan gripandet.

I Iran befarar man att målet kommer att följas av fler rättegångar i Europa om domen i Stockholm blir fällande.

Anm.: Irans president begick brotten han anklagas för innan han blev president. Han var då biträdande åklagare och ingick i en kommitté som utfärdade domar om massavrättningar.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

I ett internationellt mål i Stockholms tingsrätt anklagas Irans regim för krigsbrott. Den sittande presidenten Ebrahim Raisi pekas ut som en av de skyldiga i en mordvåg som dödade tusentals. Historien börjar med en listigt gillrad fälla.
 • Redigerat 2022-04-06, 00:02 av Cojimar
Sindri
2022-04-06, 00:13
#10

Men som sagt, hur får vi hit förbrytarna?
Det går väl att lura någon någon gång, men alla dessa generaler kommer bara att gömma sig.
Trots det tycker jag det är viktigt att alla brott dokumenteras och alla förbrytare anges och namnges, men jag hyser inte stort hopp om att de får sina straff.

 • Redigerat 2022-04-06, 00:14 av Sindri
Cojimar
2022-04-06, 06:39
#11

#10 Nej, jag kan tyvärr bara instämma - det ser mörkt ut ifråga om möjligheten att komma åt krigsförbrytare. Dock är det viktigt att tänka på att demokratier runt om i världen har skyldighet att utlämna krigsförbrytare till olika internationella brottmålsdomstolar, så var än sådana här förbrytare visar sig i västvärlden riskerar de att gripas och utlämnas. Att Ukraina redan nu samlar in vittnesmål mot namngivna krigsförbrytare kan också göra sitt till.

Tyvärr är det ett långvarigt pusslande att samla bevis, ett exempel på det är att i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag så sent som igår inledde en rättegång om krigsförbrytelse begångna i Darfur för närmare tjugo år sedan. Skall man se något positivt i det är det väl att världen aldrig glömmer - nazister som ställts inför rätta mer än ett halvsekel efter sina vidrigheter är ett annat exempel på det.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Mord, våldtäkt, tortyr och plundring är några av de 31 krigsbrott och brott mot mänskligheten som Ali Kushayb anklagas för. Under tisdagen inleddes rättegången i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, Nederländerna.
 • Redigerat 2022-04-06, 06:40 av Cojimar
Cojimar
2022-04-06, 12:03
#12

Överstelöjtnant Azatbek Omurbekov, befälhavare för Rysslands 64:e motoriserade skyttebrigad, pekas ut ut som ansvarig för dödandet av civila i Butja.

Expressen skriver: "Den 2 mars inledde Internationella brottmålsdomstolen, ICC, en formell utredning om någon part gjort sig skyldig till krigsbrott i Ukraina. Det skedde efter en förfrågan från 39 av domstolens medlemsländer – bland andra Sverige.

Rapporterna från Butja har fått flera världsledare att åter betona vikten av att ställa de ansvariga inför rätta.

ICC har redan nu team på plats som samlar in vittnesmål, fotografier och andra bevis. Den stora utmaningen blir att identifiera individer bakom brotten och sedan undersöka om enskilda dåd kan knytas till personer högre upp i befälsordningen.

– Det kan vara svårt, men om man vet vilket förband som varit i ett visst område kan man räkna ut vem som har varit befäl och då är det mycket sannolikt att den är ansvarig. Sen letar man sig uppåt till vem som är på nästa nivå, säger Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet."


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Den ryska överstelöjtnanten Azatbek Omurbekov anklagas för att bära ansvaret för dödandet av civila i Butja, skriver The Times. Omkring 300 döda, bland dem kvinnor och barn, har enligt ukrainska uppgifter hittats i den återtagna staden. De fasansfulla vittnesmålen har fått en rad världsledare att kräva att de ansvariga för kriget i Ukraina ställs inför rätta.
Cojimar
2022-04-06, 21:20
#13

Chefen för den svenska polisens krigsbrottsgrupp, Patricia Rakic Arle, har arbetat med krigsbrott i över tio år och deltagit vid utredningar av folkmordet i Rwanda och på Balkan. Nu leder hon den arbetsgrupp som ska bistå i krigsbrottsutredningar om kriget i Ukraina, och de intervjuar nu hitkommande ukrainska flyktingar vars vittnesmål kan ingå i det tidsödande sökandet efter skyldiga.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ryska styrkor pekas ut som ansvariga för dödandet av civila i ukrainska Butja – men att klarlägga vem som faktiskt ska ställas till svars kan dröja flera år. Det menar Patricia Rakic Arle vid den svenska polisens krigsbrottsenhet. – Det är ett jättestort pussel som ska läggas, säger hon.
 • Redigerat 2022-04-06, 21:21 av Cojimar
Cojimar
2022-04-07, 09:20
#14

Modern teknik i form av detaljerade satellit- och drönarbilder kommer att kunna bli värdefulla bevis när det skall fastställas vilka styrkor som gjort sig skyldiga till vidrigheterna och på så sätt finna de ansvariga för handlingarna.

https://sverigesradio.se/artikel/satellitbilder-motbevisar-rysslands-logner

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-har-ar-brigaden-som-ukraina-pekat-ut-i-butja


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ukrainas underrättelsetjänst har pekat ut 2 000 personer som anklagas för krigsförbrytelser mot civila i Butja. Många tillhör den 64:e motoriserade skyttebrigaden, ett förband med bas i Sibiren.
Cojimar
2022-04-08, 18:10
#15

Olika människorättsorganisationer, privatpersoner och myndigheter granskar och sparar tusentals videor från sociala medier som kan utgöra en del av bevisningen i fall av krigsbrott, men som riskerar att gå förlorade till exempel på grund av anmälan eller när appar rensas av andra skäl. Metoderna har varit till hjälp i tidigare fall, som i Syrien och Irak.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

På sociala medier publiceras tusentals videor som kan vara en del av bevisningen för att utreda krigsbrott.
 • Redigerat 2022-04-08, 18:11 av Cojimar
Cojimar
2022-04-09, 07:53
#16

Detaljerade satellitbilder från grymheter i kriget kan ge krigsbrottsutredarna viktigt material, och ett svenskt företag sköter övervakning.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Världen har skakats av bilder på mördade civila i Ukraina efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka. Satellitbilder från företaget Maxar, som finns i Linköping, har kunnat visa krigets grymhet – och ryska lögner.
Cojimar
2022-04-09, 15:03
#17

Ledartext på en av de största nyhetsbyråerna i Ryssland verkar piska på för "ännu mer omfattande massakrer och folkmord", enligt expertbedömning.

"Kanske är det vi hittills sett bara början.

En lång ledartext som publicerades av statliga RIA Novosti, en av Rysslands tre stora nyhetsbyråer, på söndagen har skakat även erfarna Rysslandskännare."---

"Andreas Umland, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet, påpekar att skribenten visserligen inte är en del av Putins inre krets men att det samtidigt finns skäl att tro att han uttrycker Kremls åsikter.

– Allt som publiceras i ryska statliga nyhetsbyråer sker med regimens goda öra. Det faktum att den här texten publicerades av en av Kremls megafoner är kanske det som är mest oroande.

Andreas Umland reagerade särskilt starkt på textens uppmaningar till våld mot allt ukrainskt.

– Retoriken om att väststödda fascister styr i Ukraina och att landet behöver ”denazifieras” har vi sett varje vecka i rysk tv under de senaste åtta åren, men den har stegvis trappats upp. Om man ska ta den här texten på allvar ser den ut som en förberedelse för ännu mer omfattande massakrer och folkmord."


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

En kuslig ledartext från en officiell rysk nyhetsbyrå förespråkar massavrättningar och tvångsarbete. Allt ”ukrainskt” sk
 • Redigerat 2022-04-09, 15:04 av Cojimar
Cojimar
2022-04-10, 16:15
#18

En artikel i DN (ej betalspärr just nu) går igenom möjligheterna till att få Putin & co ställda inför internationella domstolar för sina dåd. Summering:

"Utsikterna för att gripa och ställa Putin och toppskiktet i Kreml inför rätta ser mörka ut. Det är ändå av stor vikt att misstänkta övergrepp på ukrainsk mark utreds och att flera rättsprocesser pågår, menar bedömare. Den här typen av ansvarsutkrävande visar att världens blickar är riktade mot vad som sker i Ukraina och är ett sätt att bemöta den ryska propagandan. Det blir även ett indirekt hot mot de personer som pekas ut som skyldiga. De vet att de riskerar att bli gripna om de befinner sig utomlands.

– Det är väldigt viktigt att så mycket bevis som möjligt samlas in och utreds. För saker kan lossna i framtiden, som ett maktskifte i Ryssland, vilket gör att man till slut kan ställa folk inför rätta. Man får aldrig släppa den tanken, säger Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet."


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Det brutala dödandet i staden Butja har kallats för krigsförbrytelse av en i stort sett enig omvärld.Men kan Vladimir Putin och hans närmaste krets gripas
Cojimar
2022-04-13, 08:41
#19

President Biden har nu för första gången officiellt karaktäriserat det som pågår i Ukraina som folkmord.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

USA:s president Joe Biden kallar nu för första gången Rysslands invasion av Ukraina för ett folkmord. Han använde uttrycket i ett tal där han skulle presentera ...
 • Redigerat 2022-04-13, 08:42 av Cojimar
Cojimar
2022-04-15, 09:50
#20

#19 Bidens anklagelse om folkmord vinner stort gehör, och ryssarnas nazianklagelser mot Ukraina och väst faller tillbaka på dem själva. Svenska YLE:

"Den amerikanska historikern och folkmordsexperten Timothy Snyder skriver på Substack att RIA Novostis artikel öppet förespråkar folkmord – och är en av de värsta han har sett.

Snyder poängterar att artikeln slår fast att vem som helst som identifierar sig som ukrainare är en nazist. Därför förtjänar de också att bestraffas.

Tanken att merparten av ukrainarna skulle vara nazister kan verka absurd. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är jude och ytterhögerpartiet Svoboda fick tre procent av rösterna i det senaste parlamentsvalet.

Men ordet nazist är ett kraftigt vapen i den ryska propagandan. President Vladimir Putins administration tycker om att uppträda som arvtagare till Sovjetunionen och segern över Nazityskland.

Den ryska staten har i allt högre grad börjat kalla alla sina verkliga och påhittade fiender för fascister och nazister. I sin artikel talar Sergitsev också om europeisk nazism och påpekar att amerikansk rasism är den ultimata nazismen.

Ryska medier har upprepat anklagelserna mot Ukraina gång på gång och de verkar ha påverkat i alla fall delar av folket. Om Ryssland strider mot nazister så måste den så kallade militära specialoperationen vara berättigad."---


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

 • Redigerat 2022-04-15, 09:51 av Cojimar
Cojimar
2022-04-25, 06:57
#21

Åklagare runt om i Europa hjälps åt att lägga pusslet över krigsförbrytare. Ett mödosamt arbete, och det lär ta tid innan någon ställs inför skranket.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Runt om i Europa arbetar åklagare och poliser med att bygga upp samarbetet kring utredningarna av misstänkta krigsbrott i Ukraina.Enligt Henrik Attorps, ...
Cojimar
2022-05-02, 08:03
#22

Ukrainas chefsåklagare meddelar att över 9000 misstänkta krigsbrott är under utredning.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ukrainas chefsåklagare säger att det just nu utreds över 9 000 fall av krigsbrott som ryska soldater misstänks ha begått, rapporterar CNN.Nya utredningar ...
Cojimar
2022-05-12, 08:56
#23

Det första åtalet för krigsbrott i Ukraina sedan Rysslands invasion ser ut att bli verklighet inom kort. Det gäller en soldat som sköt en obeväpnad 62-årig man, och vid fällande dom kan straffet bli upp till femton års fängelse. (Fast det troliga i så fall är kanske en fångutväxling med ryssarna?)


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Ukraina meddelar nu att en rysk soldat ska ställas inför rätta för att ha dödat en obeväpnad 62-åring på cykel några dagar efter att kriget bröt ut. Det ...
Cojimar
2022-05-23, 12:06
#24

#23 Den menige ryske soldaten dömdes till livstids fängelse för krigsbrott. Återstår att se om det blir symboliskt (fångutväxling) eller faktiskt. De högt placerade förbrytarna kvarstår dock att ställa till svars.


Drar mitt strå till stacken som medarbetare på Militärhistoria iFokus.

Vadim Shishimarin, 21, sköt ihjäl en civil man i Ukraina. Nu döms den ryska soldaten till livstids fängelse krigsbrott.
 • Redigerat 2022-05-23, 12:07 av Cojimar
Upp till toppen