Etikettböcker-film
Läst 2443 ggr
[Jimmy.L]
2012-12-03, 10:18

Solen skiner alltid på en kustartillerist

Boken är ett måste för oss som älskar kustarilleriet och dess historia. Här får man en spännande inblick hur Ersta fungerade och människorna bakom batteriet. Boken kan vara svår att få tag på numer men har man tur kan man hitta den på vissa muséer.

Solen skiner alltid på en kustartillerist är inte en bok för kustartillerister skriven av kustartillerister. Den handlar om de människor som skötte maskiner, kanoner och anläggningar. Stockholms kustartilleriförsvar hade byggts upp i omgångar under nästan hela 1900-talet. Det var ett gigantiskt projekt uppfört i största hemlighet under det kalla kriget och avvecklat i glömska. Fotografen Martin Nauclér och journalisten Jan-Ivar Askelin har besökt de hemliga grottor som nu är förslutna och träffat de människor som byggde upp och rev kustartilleriet. Solen skiner alltid på en kustartillerist var ett talesätt. Hur besvärligt det än var sken alltid solen på de utvalda. Talesättet lever kvar när både organisation och kanoner är borta.

[julatopp7018]
2012-12-03, 12:33
#1

Ja man ska ha lite tur att hitta den nu mer i butik. Väldigt intressant bok med fina bilder.

Upp till toppen