Etikettermarinenmodernakonflikterevenemang
Läst 324 ggr
Cojimar
2022-05-14, 07:48

Baltops med flera övningar 2022

Baltops (Baltic operations) är en årligen återkommande marin övning som 2022 äger rum den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna, meddelar Försvarsmakten på sin hemsida. Ett femtiotal fartyg och lika många flygplan från ett tjugotal nationer medverkar, och totalt 5000 personer deltar.

I år lär övningen få en extra anstrykning av allvar med tanke på spänningen kring Östersjön och dess närområde. Sverige står dessutom som värdnation, och den tredje juni kommer runt 40 örlogsfartyg från deltagande nationer att förtöja runt om i Stockholm.

"Under Baltops 22 deltar Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet."---

"Sverige deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 Medarbetare från Marinstaben, 1.ubåtsflottiljen, 3.e respektive 4.e sjöstridsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Sjöstridsskolan, P18, K3, A8, F17 och Helikopterflottiljen."---

Tillägg i rubriken 220516 "med flera övningar" eftersom även andra aktuella övningar omnämns.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.
  • Redigerat 2022-05-16, 12:03 av Cojimar
Emo
Emo 
2022-05-14, 08:19
#1

Det låter bra.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel.
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Cojimar
2022-05-14, 11:09
#2

#1 Ja, hoppas det. Försvarsmakten bedömer just övningar och allierad närvaro som en möjlighet att höja tröskeln för ryska motreaktioner. Fast man får nog räkna med att ryssarna lägger sig i övningen, på ett eller annat vis.🤔


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Ryska specialförband som genomför sabotage eller insatser med kryssningsrobotar. I den säkerhetspolitiska analysen varnas för ökade hot mot Sverige under en
Cojimar
2022-05-15, 18:42
#3

#2 När det nu står klart att Sverige och Finland skall lämna in ansökan om Natomedlemskap lär övningen att få utökat intresse i omvärlden.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Emo
Emo 
2022-05-16, 05:04
#4

#2 … och för svenskarna.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel.
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Cojimar
2022-05-16, 08:42
#5

#4 Absolut! Militära aktiviteter av olika slag kommer säkert att få större intresse i media framöver, och ingen lär undgå att märka av det.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Cojimar
2022-05-16, 08:46
#6

Baltops föregås av en Natoövning som inleds idag i Baltikum.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

I dag inleder Nato en storskalig militärövning i Estland.
Cojimar
2022-05-16, 11:54
#7

"Från och med idag (måndag) och tio dagar framöver kommer luftrummet över södra Sverige fyllas med JAS 39 Gripen-plan. Det är Luftvärnet som drar igång en enorm luftförsvarsövning som involverar både Kalmar och Växjö", skriver SVT -kursiveringarna har jag gjort eftersom jag tycker att det är överdrifter.

Hur som helst, LFÖ 22 har dragit igång med deltagande av totalt cirka 2 500 personer, och där även det finska flygvapnet medverkar.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Från den 16 till den 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, LFÖ 22. Flygvapnet och luftvärnet övar förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet och övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga. I övningen..
  • Redigerat 2022-05-16, 11:56 av Cojimar
Cojimar
2022-05-17, 10:21
#8

Det 257 meter långa amerikanska landstigningsfartyget USS Kearsarge är ett av de fartyg som skall delta i Baltops. Dessförinnan besöker hon Stockholm, men det är dock oklart var det finns plats för henne.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Det amerikanska landstigningsfartyget USS Kearsarge är på väg till Stockholm, rapporterar DN. Dock är det oklart var det 257 meter långa fartyget kommer att
  • Redigerat 2022-05-17, 10:21 av Cojimar
Cojimar
2022-05-20, 19:58
#9

Två reportrar och en fotograf från Svenska Yle fick närvara vid en omfattande övning där finska, svenska och amerikanska styrkor deltagit.

"I den veckolånga övningen har sammanlagt 3 500 personer deltagit, både beväringar, reservister och anställd personal inom försvaret."---

"I övningen ingår ett verkligt påkostat moment, nämligen avfyrning av sjömålsrobot. Robotarna avfyras antingen från lavetter monterade på lastbilar, eller från marinens robotbåtar.

De svenska RBS 15-robotarna har en räckvidd på upp till 100 kilometer och är såpass dyrbara att avfyrningar i övningssyfte inte ordnas oftare än högst en gång varje år."---

"Finländska och svenska örlogsfartyg övar regelbundet tillsammans, men den här gången har också tre större amerikanska fartyg deltagit: en robotjagare i Arleigh Burke-klassen och två stödfartyg, USS Gunston Hall och USS Kearsarge."---


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

  • Redigerat 2022-05-20, 19:59 av Cojimar
Cojimar
2022-05-22, 14:55
#10

#7 LFÖ 22 har planerats i ett år, men när den genomförs visar den sig påminna om något...

"Övningen har planerats i ett år, inte utifrån det som skett sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men det finns inslag som påminner om skeenden där.

– Scenariot är otäckt likt det som Ukraina har varit utsatt för, säger överste Malin Persson, chef för flygflottiljen vid F7.

– I går hade vi ett anfall med en kryssningsrobot mot vår bas. Det var ju så det började i Ukraina, säger Persson om de händelser som spelas upp för att pröva förmågor.

Hon beskriver årets övning som den mest komplexa för F7 på över 20 år, en övning med omkring 2 500 personer inblandade på ett eller annat sätt. Och Finland deltar helt integrerat för första gången."---


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Hot och kränkningar från en kvalificerad motståndare övergår i angrepp och krig. Det är scenariot när flygvapnet genomför årets stora luftförsvarsövning
Cojimar
2022-05-24, 10:22
#11

Åtta av försvarets helikoptrar passerade över Göteborg tisdag förmiddag, på väg hem från LFÖ.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Under tisdagsförmiddagen kunde boende i Göteborg se åtta av försvarsmaktens helikoptrar flyga över staden. Det är helikoptrar som är på väg tillbaka till sin
  • Redigerat 2022-05-24, 10:22 av Cojimar
Cojimar
2022-05-29, 19:08
#12

Trots att Turkiet motsätter sig svenskt medlemskap i Nato kommer turkisk militär att delta bland övriga Natostyrkor i Balltops 2022, där Sverige är värdland.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Sverige kommer att stå värd för marinövningen Baltorps 2022 nästa månad, enligt USA:s förvarsdepartement.
Cojimar
2022-06-02, 10:20
#13

Kustjägare från Nylands brigad samverkar med kusttrupperna från det svenska Amfibieregementet i Balltops 22, skriver HBL.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

På söndag inleds den stora årliga militärövningen Baltops 22, Baltic operations, i Östersjön. Från Finland deltar bland annat kustjägare från Nylands brigad som samarbetar med kusttrupperna från det svenska Amfibieregementet.
Cojimar
2022-06-02, 19:16
#14

Nu börjar de gästande örlogsfartygen anlända Stockholm, och inte minst bjässen USS Kearsage väcker uppmärksamhet.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Närmare 40 örlogsfartyg kommer i dagarna att synas i Stockholm. På sin hemsida skriver Försvarsmakten att fartyg från 13 nationer ska anlöpa och förtöja i huvudstaden.
Cojimar
2022-06-03, 13:02
#15

Inför Baltopsövningen får Sverige i helgen besök av USA:s högst uppsatte militär, general Mark Milley, rapporterar TT.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

USA:s högst uppsatte militär, general Mark Milley, besöker Sverige i helgen, erfar TT. Milleys besök sker med anledning av militärövningen Baltops, som inleds
Cojimar
2022-06-04, 07:34
#16

#14 Cornucopia har botaniserat bland flottbesökarna.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Dags för fredagsmys. Jag har idag varit upptagen med att ta mig till och från Stockholm och fotografera det antagligen största flottbesöket i svensk historia. Missa inte destroyer row i Frihamnen och definitivt inte den magnifika Wasp-klassens USS Kearsarge ankrat på redden mitt på Stockholms ström
Cojimar
2022-06-04, 09:25
#17

"I morgon söndag inleds marinövningen Baltops, en årlig övning som i 2022 års upplaga genomförs i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och Baltikum. I årets Baltops deltar 16 nationer och Nato. Sverige deltar i övningarna sedan snart trettio år tillbaka och för marinchefen vore ett Nato-medlemskap egentligen inte en så stor sak.

– För oss är det inget nytt – vi har jobbat med Nato sedan mitten av 90-talet genom Partnerskap för fred. Så en ingång i Nato är inte så märklig för oss, det är ingen stor procedur. Men vårt arbete kommer alldeles säkert att förändras på flera sätt. Vi får större ansvar för närområdet tillsammans med Finland; Östersjön och omgivande vatten kommer att förändras när det blir Nato-hav," säger Sveriges marinchef Ewa Skoog Haslum i en Expressenintervju (ännu ej premiumlåst).


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Hon tycker att nya Top Gun är ”jättebra”, men irriterar sig på den svenska översättningen. I sin yrkesroll har hon rätt att döda, men tycker det är ”töntigt” om någon påminner om det. Sedan två år tillbaka är Ewa Skoog Haslum chef över svenska marinen – och det vore lätt att tro att jobbet förändrats dramatiskt sedan Ukrainakrigets utbrott. Men för henne var torsdagen den 24 februari 2022 var en morgon som alla andra. – För oss som arbetar inom försvaret var det inte överraskande på något sätt.
Cojimar
2022-06-05, 23:17
#18

USS Kearsarge med entourage lämnar Stockholm.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Efter en helg i Stockholm var det på söndagen dags för jättefartyget USS Kearsarge att lämna Stockholm. Fartyget, som varit för stort för att ligga i Frihamnen, har stått på redden i Stockholms ström men har nu lämnat.
Cojimar
2022-06-08, 07:54
#19

Övningen Baltops är igång, och gotlänningar har kunnat uppleva hur fallskärmssoldater tar mark på deras ö.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Fallskärmsjägare landar bland de gula rapsfälten och stridsfordon plöjer fram på vägarna utanför sommarhusen på Gotland.
Cojimar
2022-06-08, 09:29
#20

#19 Och Tofta strand förvandlades till ett Mininormandie när 250 amerikanska marinsoldater gjorde en landstigning.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

På tisdagskvällen hölls en landstigningsövning på Tofta strand. 250 amerikanska marinsoldater tog sig i land via landstigningsfartyg."Det som är helt avgörande ...
Emo
Emo 
2022-06-08, 09:32
#21

Hoppas vi slipper krig. Det var tillräckligt otäckt när grannländerna upplevde kriget och våra manliga anhöriga var inkallade och befann sig någonstans i Sverige. Ransoneringarna och kylan glömmer man aldrig.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel.
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Cojimar
2022-06-08, 09:39
#22

#21 Ja, förhoppningsvis bidrar övningarna till att krigsivrarna i öst inser att de inte kommer till dukat bord och att vi därmed slipper krig.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Cojimar
2022-06-11, 14:59
#23

Finsk och svensk övning i Stockholms skärgård inom ramen för Baltops.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Nato-övningen Baltops är igång ute på Korsö i Stockholms skärgård. Aftonbladet är på plats och följer dagens övning där
Cojimar
2022-06-11, 18:05
#24

Tre ryska militärflygplan, ett signalspaningsplan och två jaktplan, tog sig vid minst fyra tillfällen in på svenskövervakat luftrum i torsdags, följda av svenskt flyg. Det rörde sig dock inte om kränkning av Sveriges territorialgräns eftersom de inte överskred denna, enligt försvarsmakten.

"Just nu pågår i Östersjön marinövningen Baltops med bland annat USS Kearsarge, som nyligen var i Stockholm. De ryska planen flög på låg höjd över det amerikanska amfibiefartyget, bekräftar försvarsministern" enligt TT.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Ryssland struntade i att avisera att tre militärflygplan tog sig in i svenskövervakat luftrum i torsdags, rapporterar Dagens Nyheter. Inflygningen gjordes av
Cojimar
2022-06-18, 08:17
#25

Försvarsmakten summerar Baltops 22 per video.


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Fornöga
2022-08-08, 11:39
#26

#14 USS Kearsarge skall delta i en övning i Finland i veckan, och nu har Helsingforsborna fått bekanta sig med henne.


Drar mina strån till stacken som medis på Debatt iFokus och Nostalgi iFokus.

Under söndagen besökte försvarsminister Antti Kaikkonen (C) och utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) krigsfartyget USS Kearsarge. HBL var även på plats och fick bekanta sig med den amerikanska flottans största landstigningsfartyg.
Upp till toppen