Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
vapensystem

Tvist om museivapen

2012-12-06 01:43 #0 av: ElLobo

Kanoner ska diskuteras i tingsrätten

De närmaste två veckorna ska Helsingborgs tingsrätt ägna sig åt kanoner och stridsvagnar. Svar ska ges på huruvida Beredskapsmuseet i Djuramossa har vapen som inte är deras.

Länk: Kanoner ska diskuteras i tingsrätten

Anmäl
2012-12-06 01:43 #1 av: ElLobo

Tvist om museivapen löst

Beredskapsmuseet och staten har till slut kommit överens. Tingsrätten bekräftar att museets samlingar är statens, men museet kan leva kvar.

LänkTvist om museivapen löst

Anmäl
2012-12-06 08:02 #2 av: Jimmy.L

Det har blivit en häxjakt på privata museum som staten håller på med. Väldigt tråkigt att man jagar eldsjälar som jobbar hårt med att bevara en historia som staten inte knappt bryr sig om.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2012-12-06 09:56 #3 av: JanGBG

Jag håller med dig om detta!

Det är ju Artillerimuset som drivit mycket av den här jakten på andra muser.

Besökte dem i sommras! Med tanke på hur dom ställer upp sitt matrial så blir man inte glad. Flera pjäser står så man inte kommer åt att se dem.

En löjlig episod hände när vi var där!

Min fru som har under minst 45 år släpats runt på krigsmuser i hela Europa, ville inte gå in, utan satte sig utanför i solen med en tidning på en bänk och läste.

Inträdet var inte stort (några tior), men jagf fick betala dubbelt inträde.

Hon sitter på vår bänk! Sa manen i kassan!

Jag betalade utan kommentar.

 

Anmäl
2012-12-06 10:08 #4 av: julatopp7018

Finns väl inget museum utanför statens egna museum som inte har blivit anmälda tråkigt nog, anläggningen på Arholma blev polisanmälda för att dom saknade vapenlicens på en luftvärnskanon som var plomberad. Även Norrtälje luftvärnsmuseum drabbades med att man tvingades byta ut mycket av sin samling till kopior.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2012-12-06 10:37 #5 av: Björn.B

är det inte bättre att sammarbeta än att bråka?

Skärgårdskocken.

Anmäl
2015-07-02 08:08 #6 av: Jimmy.L

Statens Försvarshistoriska Museer kommer att få hjälp av Kronofogden när kulsprutor, kanoner och pistoler ska tvångshämtas från Beredskapsmuseet i Djuramossa.

HD

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-07-05 20:38 #7 av: [ludden]

Låste något om att museet inte har skrivit på något papper och det är orsaken till att man nu vill beslagta kanoner och vapen. 

Anmäl
2015-07-06 19:59 #8 av: [Söderort]

Tänker dom skrota vapnen som staten tar det hände j förra gången?

Anmäl
2015-07-06 20:59 #9 av: Jimmy.L

#8 Ingen aning tror ingen riktigt vet men HD skriver man ställt frågan nu i riksdagen.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-07-09 21:28 #10 av: [Söderort]

Skandal om dom skulle skrota vapnen.

Anmäl
2015-07-12 18:18 #11 av: [ludden]

#10 Så beter sig myndigheterna mot dom museum som inte är kopplade till SMHS.

Anmäl
2016-02-15 18:25 #12 av: Jimmy.L

Allt var förberett. På måndagen skulle Statens Försvarshistoriska museer, med Kronofogdens hjälp, tvångshämta en mängd vapen och kanoner från Beredskapsmuseet i Djuramossa.

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/15/hamtning-av-vapen-stoppades/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-17 16:47 #13 av: [Söderort]

Då får myndigheterna göra om från början vilket jag gissar på att dom kommer att göra.

Anmäl
2016-02-23 07:47 #14 av: Jimmy.L

Det var förra måndagen som det skulle ske. Statens Försvarshistoriska museer (SFMH) skulle med Kronofogdens hjälp tvångshämta vapen, kanoner och andra föremål på Beredskapsmuseet i Djuramossa. Detta efter en flera år gammal tvist som valsat runt i myndigheter och domstolar.

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/22/staten-far-hamta-kanoner/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-23 11:17 #15 av: [Söderort]

Skroten är vad dessa kanoner kommer hamna på. Staten borde skämmas.

Anmäl
2016-02-23 13:39 #16 av: Jimmy.L

#15 Stor risk för det tyvärr.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-24 07:55 #17 av: Jimmy.L

Frågan togs upp i riksdagen.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Beredskapsmuseet-i-Helsingborg_H311854/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-24 08:46 #18 av: [Söderort]

Finns en oberoende facebook grupp som heter rädda kanonerna på beredskapsmuseum där kan man bli medlem och ta del om vad som händer.

Anmäl
2016-02-25 07:56 #19 av: Jimmy.L

Detta skriver Svenska militärhistoriska museer på facebook.

"Det har kommit till vår (absoluta) kännedom att Artillerimuseet i Kristianstad och Arsenalen i Strängnäs agerar i strid med museietiska regler. Eftersom vi endast marknadsför museer på den här sajten har vi gemensamt fattat beslut att med omedelbar verkan upphöra med vidareförmedling av dessa organisationers verksamhet på den här sidan. Vänligen/Admi"¨"Det har bekräftats för oss att de ansvarade för att under år 2013 skära ner pjäser som ingick i Beredskapsmuseets samlingar och att de hade i uppdrag att skära ner pjäser och förstöra samlingarna på Beredskapsmuseet, om inte Kronofogden hade stoppat dem. Detta är inte museiverksamhet. Detta är att förstöra vårt gemensamma kulturarv. Sådan verksamhet sysslar vi inte med på riktiga militärhistoriska museer! Pengar tjänar vi på att bedriva museiverksamhet och hålla öppet för våra besökare, visa dem vårt kulturarv. Vi tjänar inte pengar på att förstöra. Den som säljer, skrotar, fördärvar försvarshistoriskt bevaransvärd materiel marknadsförs inte av oss. Vi som driver den här sajten är mycket, mycket besvikna på dessa två organisationer."


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123724947678370&id=207360739314800

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 08:02 #20 av: Jimmy.L

Vidare kan man läsa:

"Det här inlägget delade Svenska militärhistoriska museer i tron att det var ideell verksamhet till nytta och gagn för vårt försvarshistoriska arv. I stället har det visat sig att samtliga personer på bilden har varit inblandade i den s k "slakten av Beredskapsmuseet". De reste tält för att de skulle "slakta" Beredskapsmuseet, som de skrev i ett internmail till varandra. När de hade "slaktat" Beredskapsmuseet skulle de förvara Beredskapsmuseets beslagtagna materiel i tälten. Artillerimuseet i Kristianstad är inget annat än kulturarvsstråtrövare. Vi noterar också att Artillerimuseet i Kristianstad typ aldrig har öppet för besökare. Deras senaste utställningsinvigning var inte ens öppen för allmänheten. Dessutom får de pengar från Statens försvarshistoriska museer för att bedriva sin stråtrövarverksamhet. Vi är mycket, mycket besvikna på den information som kommit oss till del och vi anser att Artillerimuseet i Kristianstads styrelse omedelbart ska avsättas, för att inte tala om Statens försvarshistoriska museers myndighetschef. Stråtrövare och kulturarvsfördärvare är de enda ord som beskriver den här verksamheten. Besvikelse och sorg över dessa personer."

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 16:30 #21 av: Jimmy.L

Jag har blivit kontaktad av Arsenalen i PM med ett långt meddelande, jag hoppas dom även tar sig tid att skriva här och bemöta detta och diskutera vidare om kritiken som riktas mot dom men även mot SMHA. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 16:47 #22 av: S Karlsson

Jag kan skriva samma sak här som jag skickade till sidansvarig:

Hej,

Först vill jag tacka för en bra sida, jag har följt den i flera år, mycket intressanta nyheter som fångas upp.

Det som nu skrivs på vissa sidor om att Arsenalen och Artillerimuseet ägnar sig åt att skrota vapen är inte sanning och det är väldigt tråkigt att dessa museer anklagas för något som inte är sant.

Det som är fakta är att Staten (SFHM) och Beredskapsmuseet under en längre tid haft en konflikt rörande ett antal vapen och det kan man som enskild medborgare ha olika uppfattning om.

Fakta är också att staten flyttat föremål från Beredskapsmuseet och till sina respektive magasin, ett beläget i Strängnäs och ett i Kristianstad. På dessa båda platser har sedan personal som är anställd av staten gallrat och i vissa fall i samverkan med Försvarsmakten skrotat ett antal vapen, vapen som var i så dåligt skick att de inte ansågs värda att bevara.

Vare sig Arsenalen eller Artillerimuseet har haft med dessa skrotningar att göra.

I Strängnäs ligger museet och statens magasin åtskilda rent fysiskt och det som har skett avseende skrotning av vapen eller försäljning av fordon är verksamhet som helt och hållet staten ägnat sig åt. Museet Arsenalen och dess personal har inte varit inblandade i detta.

I Kristianstad är det lite annorlunda, där är museet och magasinet samlokaliserade men även där är det staten och av staten anställd personal som hanterat de vapen det handlar om. Museet har inte heller där haft med detta att göra, men som utomstående betraktare kan det naturligtvis vara svårt att veta hur det ligger till och det är då lätt att man tolkar det som att det är Artillerimuseet som ägnar sig åt detta.

Det du nu gör är att du via din sida sprider information som är osann och det skadar tilltron till en sida som annars är verkar väldigt seriös.

Mitt råd är därför att du plockar bort inläggen som länkar till sidan med den felaktiga informationen.

Det är väldigt olyckligt med den konflikt som nu är mellan staten och Beredskapsmuseet och jag förstår att det finns starka känslor, men jag tycker inte att man skall ägna sig åt att sprida osanna påståenden.


Du får väldigt gärna höra av dig så kan jag ge mer information om du vill.

Med vänlig hälsning,

Stefan Karlsson, Museichef

0152-121 44

stefan.karlsson (at) arsenalen.se


Anmäl
2016-02-25 16:53 #23 av: Jimmy.L

Hej jag ser fortfarande inte vad som skulle vara oseriöst med detta citat. Varför vill du inte kommentera vad som händer med Beredskapsmuseum och stötta dom?  Dom har bevarat sådant som skulle ha hamnat på skroten varför är ni så intresserade av deras kanoner när ni inte var det från början? 

Är det för ni tillhör SMHA du inte vill diskutera? 

Det är inte seriöst av dig som museichef att sopa kritik under mattan.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 17:03 #24 av: [Söderort]

#22 Om det nu finns kritik hur ni har agerat i denna händelse som fått en facebook grupp att bojkotta er så måste ni väl kunna bemöta och berätta vad som har hänt om ni ska vara trovärdiga.

Anmäl
2016-02-25 17:23 #25 av: Jimmy.L

#24 Exat det finns mängder med frågetecken som

  • Varför inte stödja varandra även man står utanför SMHA
  • Utveckla biljettsamarbete typ 10% rabatt om man besöker ett militärhistorisk museum
  • Besökskartor till dom olika museum som finns med militärhistoria.

Sen undrar man ju om Beredskapsmuseum har blivit sådant hot att SMHA ser dom som ett hot mot deras verksamhet eller dom vill ha totalkontroll över alla militärhistoriska museum som finns i Sverige.

Försökte hitta en tid som passar för att besöka Artillerimuseum helt hopplöst är det, endast 4 timmar om dagen vissa dagar. Hur ska man som besökare kunna hinna med det varför ser inte Arsenalen till att Artillerimuseum bättrar sig om dom nu ska ha Beredskapsmuseums kanoner.

Önskemål om fler fordon under "fordon i rörelse" vore något man tog till sig på Arsenalen. Det såg bra ut när man i början visade upp hur man ville bygga upp Arsenalen med en uppvisningsyta med läktare nu är det svårt att se alla fordon med 3- 4 rader med folk. Parkeringsytan behöver förbättras och asfalteras.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 17:31 #26 av: S Karlsson

Konflikten mellan Beredskapsmuseet och SFHM är inte min sak att kommentera bla för att jag inte varit inblandad och därför inte har tillräcklig insyn i vad som hänt. Det vore fel av mig att lägga mig i den debatten.
Det är upp till de båda inblandade parterna att kommentera.

Det jag reagerade på var detta:

"Det har kommit till vår (absoluta) kännedom att Artillerimuseet i Kristianstad och Arsenalen i Strängnäs agerar i strid med museietiska regler. Eftersom vi endast marknadsför museer på den här sajten har vi gemensamt fattat beslut att med omedelbar verkan upphöra med vidareförmedling av dessa organisationers verksamhet på den här sidan. Vänligen/Admi"¨

 Läser man vidare på länken så står det:

"Det har bekräftats för oss att de ansvarade för att under år 2013 skära ner pjäser som ingick i Beredskapsmuseets samlingar..."

Jag kan inte tolka detta annat än att man anklagar oss (Arsenalen) och även Artillerimuseet för att vara delaktiga i skrotningen och det var det jag refererade till som osanning.

Arsenalen är inte en del av SFHM, vi är precis som Beredskapsmuseet en privat stiftelse och vi ingår tillsammans med ett stort antal andra museer i SMHA och där har vi ett tydligt uppdrag, att visa upp de fordon som staten äger.

Om vi (Arsenalen) på något sätt skulle ha agerat i strid med museietiska regler så får den som anser det i så fall säga på vilket sätt så att vi kan bemöta det.

Jag håller med om att man inte skall sopa kritik under mattan, men jag tycker att det är oseriöst att inte hålla sig till sanningen i debatten.

Stefan Karlsson, Museichef

Anmäl
2016-02-25 17:40 #27 av: S Karlsson

Jimmy.L

Nu tycker jag att du glider ifrån ämnet. De punkter du tar upp nedan har inte med den här konflikten att göra.
Jag har inget mandat att styra över vilka öppettider som Artillerimuseet eller något annat museum väljer att ha. Om du har synpunkter på Artillerimuseets öppettider får du vända dig direkt till dem.

Med vänlig hälsning,
Stefan Karlsson, Museichef

  • Varför inte stödja varandra även man står utanför SMHA
  • Utveckla biljettsamarbete typ 10% rabatt om man besöker ett militärhistorisk museum
  • Besökskartor till dom olika museum som finns med militärhistoria.

Sen undrar man ju om Beredskapsmuseum har blivit sådant hot att SMHA ser dom som ett hot mot deras verksamhet eller dom vill ha totalkontroll över alla militärhistoriska museum som finns i Sverige.

Försökte hitta en tid som passar för att besöka Artillerimuseum helt hopplöst är det, endast 4 timmar om dagen vissa dagar. Hur ska man som besökare kunna hinna med det varför ser inte Arsenalen till att Artillerimuseum bättrar sig om dom nu ska ha Beredskapsmuseums kanoner.

Önskemål om fler fordon under "fordon i rörelse" vore något man tog till sig på Arsenalen. Det såg bra ut när man i början visade upp hur man ville bygga upp Arsenalen med en uppvisningsyta med läktare nu är det svårt att se alla fordon med 3- 4 rader med folk. Parkeringsytan behöver förbättras och asfalteras

Anmäl
2016-02-25 17:41 #28 av: Jimmy.L

#26 Men varför vågar du inte stötta Beredskapsmuseet?

Vad är det som gör att ni inte kan säga; nej detta är fel låt Beredskapsmuseet behålla sina kanoner. På så sätt visar ni ju att inlägget är fel som postades.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 17:52 #29 av: S Karlsson

Jag tar inte ställning vare sig för eller emot Beredskapsmuseet och det vore både fel och oseriöst av mig att göra det eftersom jag inte har med konflikten att göra och heller inte tillräckligt med kunskap om alla detaljer.

Det finns ett domstolsbeslut och i det här landet är det praxis att man följer domstolens beslut och om man anser att det fattats ett felaktigt beslut så får berörd part överklaga.

Anmäl
2016-02-25 17:55 #30 av: Jimmy.L

#29 Så du väljer inte stötta ett museum som har samma mål som er att visa upp militärhistoria. Det finns privatpersoner som stöttar Beredskapsmuseet med pengar trots inte dom heller vet så mycket men ett stort museum som Arsenalen väljer fega ur.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 18:01 #31 av: [Söderort]

S Karlsson

Det är ju inte oseriöst att stötta ett annat museum. 

Anmäl
2016-02-25 18:11 #32 av: Jimmy.L

Borde inte du S Karlsson ta upp detta med berörd Facebook grupp och alla andra som är besvikna på hur ni ställer er i denna tvist? För hamnar kanonerna tillslut hos er kommer kritiken mot er växa.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 18:24 #33 av: S Karlsson

Det klart att man skall hjälpas åt och stötta varandra men om det har gått så långt som till Tingsrätten och därefter till Kronofogden så anser jag att man som företrädare för ett annat museum inte skall lägga sig i. Om man som privatperson väljer att ta ställning är en helt annan sak.

Mitt inlägg rörde en anklagelse mot Arsenalen som jag anser vara osann och jag har förklarat att jag inte avser att ta ställning i den pågående konflikten mellan Bereskapsmuseet och SFHM.

Nedanstående information har skickats ut av SFHM till SMHA museer och läser man den så inser man snabbt att det inte är en helt okomplicerad fråga.

"Kort bakgrund till tvisten med Beredskapsmuseet och hämtningen av vapnen.
Efter en långvarig tvist mellan Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Beredskapsmuseet (BM), huvudsakligen rörande äganderätt till ett stort antal föremål som förvarades på BM (främst vapen som BM påstod sig ha äganderätten till), träffades en förlikning som stadfästes i dom av Helsingborgs tingsrätt den 5 december 2012.

Förlikningsdomen innebar bl a att statens rätt till de omtvistade föremålen bekräftades samt att BM skulle ersätta staten med 250 000 kr för rättegångskostnader.
Förlikningen innebar också att BM även i fortsättningen skulle få disponera ett stort antal av föremålen i sin museiverksamhet men det förutsatte att BM tecknade ett s. k. depositionsavtal med SFHM. Detta framgår tydligt av domens punkter 1-3. En mall för hur avtalet skulle utformas bilades domen och av avtalet framgår bland annat sådant som villkor för föremålens säkerhet, hantering och förvaring, krav på årlig inventering av vapnen m.m.
BM fick en månad på sig att teckna avtal men något undertecknande skedde inte, trots påminnelser och ytterligare frister för BM.

I mars 2015 beslöt SFHM att vissa av föremålen skulle begäras ut. Det hade då gått drygt två år efter domen stadfästs och BM hade fortfarande inte efterlevt domen. SFHM hade inte heller fått någon förklaring till agerandet, eller något svar överhuvudtaget, på över två års tid från BM. Brev och mejl förblev obesvarade.

En förutsättning för samarbete är att parterna följer överenskommelser. Mot bakgrund av BM:s agerande och att BM inte följt förlikningsdomen, vilket försvårade för SFHM:s kontroll över föremålen, är det naturligt att SFHM nu väljer att återta en del av dem.
I ett sent skede, när det stod klart för BM att SFHM skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten, undertecknade BM ett depositionsavtal där BM skriftligt bifogat en omtolkning av det ursprungliga avtalets innebörd. Bland annat skulle SFHM, enligt BM:s ändringar, inte kunna ställa några krav på hur föremålen hanteras eller förvaras, inte heller på säkerhetsfrågor. BM skulle inte heller svara för de kostnader som är förknippade med depositionen, något som är ett standardkrav i sådana här sammanhang. BM hade också lagt till att SFHM ska betala BM:s rättegångskostnader vid en eventuell tvist om hur avtalet ska tolkas.
Detta var naturligtvis helt oacceptabelt, inte minst då parterna vid förlikningen var överens om det kommande depositionsavtalets innehåll.

Om man gör tankeexperimentet att ett nystartat museum hör av sig till SFHM med en önskan om att få låna ett hundratal vapen, såväl lätta automatvapen som tunga pjäser.
Om museet i samband med låneförfrågan säger att de inte tänker underteckna något avtal rörande lånet och att inga särskilda krav får ställas på dem beträffande vård, förvaring m.m. – då skulle ingen tycka att det vore det minsta konstigt om SFHM sa nej till en sådan förfrågan.
SFHM har varit i den situationen i flera års tid men med den skillnaden att BM redan innehar vapnen.
Domen i Helsingborgs tingsrätt 2012 skulle ha rättat till dessa missförhållanden men BM har tyvärr valt att ignorera domen i detta och i ytterligare ett avseende. Att staten nu återtar ett antal vapen är helt och hållet en konsekvens av BM:s eget agerande."

Anmäl
2016-02-25 18:40 #34 av: Jimmy.L

#33 Men var fanns ert stöd innan domen kom fanns ju gott om tid?

Skriver igen som jag skrev ovan har du tagit upp detta med berörd Facebookgrupp som jag tog citatet i från? Dom säger att detta stämmer och du säger att det inte stämmer så någon har fel,

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-25 20:49 #35 av: S Karlsson

Nej, jag har inte tagit upp det med berörd facebookgrupp eftersom jag blev uppmärksammad på detta först idag.

Jag vidhåller att museet Arsenalen inte ägnar sig åt att skrota vapen vare sig nu eller tidigare, men det är fullt möjligt att jag har fel och att din facebookgrupp vet mer än vad jag vet om hur det är på den arbetsplats som jag ansvarar för.

Det kan ju vara så att den personal som jag har anställd även får lön från en statlig myndighet utan att jag som chef känner till det och att de under kvällar och nätter ägnar sig åt att förstöra vapen. På dagtid vet jag att de sköter öppethållande i museet och det är inte tillåtet att bedriva heta arbeten i museets lokaler.
Jag skall fråga Ida, Isabella och Maria i morgon om de ägnar sig åt att skrota vapen när de inte jobbar i museet, men frågan är hur de kommer in i lokalerna för de har inga nycklar eller larmkoder dit där pjäserna står.

Hur det är på Artillerimuseet kan jag inte svara på, det får du fråga ansvarig där.

Anmäl
2016-02-26 07:13 #36 av: Jimmy.L

#35 Det är inte min Facebook grupp jag är bara medlem där. Som jag tidigare skrivit här och i PM till dig vet jag inte om allt i citatet från den gruppen stämmer men jag vet en sak om Artillerimuseum och det finns en skärmdump där en anställd går medveten in i en grupp på Facebook och hånar arbetet med att rädda Beredskapsmuseets pjäser och annat som staten vill lägga beslag på. 

Klart som korvspad att folk som jobbar med att rädda deras Beredskapsmuseum verksamhet blir upprörda när sådant skrivs och hoppas du med förstår det.  

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-26 08:32 #37 av: S Karlsson

Jag har inte sett inlägget med skärmdumpen och kan inte kommentera det, men om det är som du skriver så anser jag att det är ett högst olämpligt agerande.

Jag har full förståelse för att folk blir upprörda över sådant och det är det jag tycker har blivit så fel i den här debatten med alla personangrepp och andra olämpliga uttalanden.
Jag hoppas att du också förstår varför jag inte vill ta ställning i debatten.

Jag hoppas att du och andra som läser detta förstår att jag och min personal tar illa upp när vi blir anklagade för något som inte stämmer.
Vi är inte och har inte heller varit inblandade vare sig i konflikten eller i skrotningen av vapen och det är tråkigt att det som någon som inte har med vår verksamhet att göra har skrivit skall gå ut över oss.

Jag har förklarat att Arsenalen inte har varit inblandade och inte heller är inblandade i skrotning av vapen och inte heller i konflikten som pågår och jag har också förklarat att jag inte vill ta ställning i konflikten.

Anmäl
2016-02-26 09:14 #38 av: Jimmy.L

#37 Självklart för står jag er. Men det finns två sidor av historien eller hur? 

Vore fel att bara tro på en sida av detta som har hänt och gruppen på Facebook verkar även dom säkra på sin sak. Jag tar ingen ställning till någon än att någon av er har fel. 

Varför har du inte gått in i den gruppen och kommenterat din syn på saken? Ser nu att man riktar mer kritik mot Artillerimuseum.

Förövrigt så är Artillerimuseums sida på Facebook en sluten grupp märkligt då man kallar sig museum ska man inte vara öppen?

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.