Etikettstridsvagnar-pansarfordon
Läst 3471 ggr
[Jimmy.L]
2012-12-24, 09:48

MT-LB

MT-LB är troligen en av dom bästa bandfordon som tillverkades under 1960-talet. Den är väldigt bra i terrängen.

Foto commons.wikimedia

Pansarbandvagnen kom att utvecklas under slutet av 1960-talet för att ersätta den tidigare pansarbandtraktorn ATP, Den kan lasta 11 soldater som sitter längs stridsutrymmets ena sida och har två stora dörrar bak samt två takluckor. Den har en manuellt torn med en 7,72 mm kulspruta på höger sida. Den är amfibisk och drivs av banden. Den är från början utrustad med 350 mm breda band men kan bytas ut till 565 mm band som ger lägre marktryck och förbättrad framkomlighet i snö eller träsk.

När det kalla kriget kom att upphöra såldes väldigt många till utlandet.

Pbv 401 som den kom att heta i Försvarsmakten köptes från forna Östtyskland till ett mycket förmånligt pris motsvarande ca. 600.000 kr per vagn. Totalt anskaffades 1016 vagnar. Av dessa renoverades 460 st Pbv 401 och 90 st Bärgningsbandvagn 4012 och togs till Sverige. Resterande vagnar skrotades på plats i Tyskland för att bl.a. återvinna reservdelar.

Enligt uppgift var byggkvalitén varierande, då vagnarnas mått kan variera flera centimeter på bland annat längden och vissa motorluckor hade dålig passform. Idag finns i princip inga Pbv 401 kvar i det svenska försvaret. Många har skrotats, andra har demilitariserats och sålts till privata uppköpare av överskottsmateriel, och resterande del såldes 2011 till finska försvaret.

Källa wikipedia 2012-12-24

ElLobo
2012-12-24, 12:31
#1

Ja, försvaret hade lite problem med passningen av vissa detaljer. Det var lite trassel när det skulle tillverkas lådor och annat i Sverige, eftersom det var så stora måttvariationer mellan vagnarna. En del var mer åt prototypstadiet medan andra redan hade blivit lite moderniserade. Det medförde att det inte blev mycket till serietillverkning av inredningsdetaljer i Sverige, utan det fick istället bli mycket enstyckstillverkning.

Det är en rätt intressant liten historia bakom de svenska vagnarna. De är köpta från f d Östtyskland, tillverkade i Bulgarien, och på licens från Sovjetunionen,

[Jimmy.L]
2012-12-24, 13:27
#2

Ja jag har hört endel berätta om väldigt olika mått på allt i vagnarna.

[julatopp7018]
2012-12-24, 18:08
#3

Ja jag läste om en engelsk snubbe som köpte en vagn som det var en massa oräta vinklar på.

[Björn.B]
2012-12-25, 12:42
#4

I Sverige var den väl rustad med någon robot?

Upp till toppen