Etikettarmen
Läst 3861 ggr
[julatopp7018]
2012-11-29, 17:05

Kalmargruppen

Kalmargruppen var en svensk militärdistriktsgrupp inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1997 och 2005. Förbandets stab var förlagd till Kalmar i Småland.

Foto commons.wikimedia

Kalmargruppen bildades den 16 december 1997 som en försvarsområdesgrupp i samband med att Kalmar regemente (Fo 18) avvecklades den 15 december 1997 och dess försvarsområdesstab uppgick i Smålands försvarsområde (Fo 17), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni år 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Smålands försvarsområde (Fo 17). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Kalmargruppen redan var organiserad inom Kalmar län kom den endast att organisatoriskt att överföras till Södra militärdistriktet (MD S) den 1 juli 2000.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Kalmargruppen och Kronobergsgruppen skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Kalmar- och Kronobergsgruppen (KRAG), vilken överfördes den 1 januari 2006 från Södra militärdistriktet (MD S) till Marinbasen (MarinB).

Gruppen var förlagd i Kalmar och dess främsta uppgift var att utbilda hemvärn och stödja frivilligverksamheten i Kalmar län. Vid nedläggningen organiserades fyra hemvärnsbataljoner;

  • Möre hemvärnsbataljon (Kalmar, Torsås, Nybro och Emmaboda kommuner)
  • Ölands hemvärnsbataljon (Borgholms och Mörbylånga kommuner)
  • Emådalens hemvärnsbataljon (Mönsterås, Oskarshamn och Högsby kommuner)
  • Vimmerby-Tjusts hemvärnsbataljon (Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommuner).

Källa sv.wikipedia 2012-11-29

[Jimmy.L]
2012-11-29, 18:49
#1

Vapenskölden var väldigt snygg.

Upp till toppen