Etikettarmen
Läst 4037 ggr
[julatopp7018]
2012-11-28, 09:36

Fältjägargruppen

Fältjägargruppen (G 22) (Tidigare Jämtlandsgruppen) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan år 1998. Förbandets stab är förlagt till Östersund i Jämtland.

Foto commons.wikimedia

Fältjägargruppen bildades den 1 januari 1998 som en försvarsområdesgrupp i samband med att Jämtlands fältjägarregemente (I 5/Fo 22) avvecklades den 31 december 1997 och dess försvarsområdesstab uppgick i Västernorrlands och Jämtlands försvarsområde (Fo 23), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni år 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västernorrlands och Jämtlands försvarsområde (Fo 23). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Jämtlandsgruppen redan var organiserad inom Jämtlands län kom den endast att organisatoriskt att överföras den 1 juli 2000 till Norra militärdistriktet (MD N).

Genom att Jämtlands fältjägarregemente (I 5) avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004, namnändrades Jämtlandsgruppen till Fältjägargruppen (UG 22), samt omlokaliserades från Fältjägargränd i Östersund till Frösön.

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Fältjägargruppen (G 22) överfördes från Norra militärdistriktet (MD N) till att bli en enhet inom Norrbottens regemente (I 19) från och med den 1 januari 2006.

Fältjägargruppen är sedan 17 juni 2005 traditionsbärare för Jämtlands fältjägarregemente (I 5) och Fältjägarbrigaden (NB 5).

Gruppens stab är förlagd till före detta Jämtlands flygflottiljs flottiljområde på Frösön. Chefen Fältjägargruppen (G 22) är direkt underställd chefen Norrbottens regemente (I 19) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Jämtlands län. Fältjägargruppens (G 22) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Jämtlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Från och med 2010 kommer Fältjägargruppen (G 22) tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet genomföra så kallad direktutbildning (GSU) till sina insatsförband.

Vid Fältjägargruppen tjänstgör cirka tio officerare och tre civila med uppgift att utbilda och stödja cirka 2 500 hemvärnssoldater och frivilligpersonal i olika frivilligorganisationer. Fältjägargruppens är organiserat i två bataljoner samt en musikkår. Sedan den 1 januari 2012 är utbildningsgruppens två tidigare bataljoner hopslagna till 14 hemvärnsbataljonen.

Källa sv.wikipedia 2012-11-28

[Jimmy.L]
2012-11-28, 10:46
#1

Väldigt ung hemvärnsgrupp, får hoppas dom får fortsätta i många år till.

[julatopp7018]
2012-11-28, 13:31
#2

Återstår att se vad regeringen vill med försvaret.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen