Etikettluftvärnet
Läst 2574 ggr
[julatopp7018]
2012-11-22, 11:53

Roslagens luftvärnskår

Roslagens luftvärnskår (Lv 3) var ett svenskt artilleriförband och senare luftvärnsförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan den 1939 och 2000. Förbandet var förlagt till Stockholm och senare Norrtälje.

Foto commons.wikimedia

Förbandet uppsattes den 1 oktober 1939 i Stockholm som Östgöta luftvärnsartilleriregementes detachement i Stockholm (A 10S). Den 1 oktober 1941 avskildes detachementet från Östgöta luftvärnsartilleriregemente och blev ett självständigt förband under namnet Stockholms luftvärnsregemente (A 11). Och som ett led i försvarsbeslutet 1942 överfördes regementet 1942 till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet som Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3).

Ett batteri ur regementet detacherades till Gotland 1944 under beteckningen Lv 3 G. Den 1 juli 1952 påbörjades en omlokalisering av regementet till Norrtälje, varvid Gotlandsbatteriet överfördes till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) under beteckningen Lv 2 G. När omlokaliseringen till Norrtälje var fullt genomförd namnändrades regementet till att heta Roslagens luftvärnsregemente (Lv 3).

Genom ett riksdagsbeslut 1994 kom samtliga förband som inte utbildade krigsförband i regementsstorlek att ombenämnas till kår. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och fick det nya namnet Roslagens luftvärnskår (Lv 3).

Roslagens luftvärnskår kommer senare att avvecklas den 30 juni 2000 som ett led av försvarsbeslutet 2000. Från och med den 1 september 2000 övertog Luftvärnsregementet (Lv 6) traditionsarvet från Roslagens luftvärnskår. Kvar på området finns Norrtälje luftvärnsmuseum, vilket är en ideell förening, och vars syfte är att bevara minnet av luftvärnet i Norrtälje.

Källa sv.wikipedia 2012-11-22

[Björn.B]
2012-11-22, 14:19
#1

Under min värnplikt stannade vi till där och åt lunch på väg tillbaka till Strängnäs efter en övning norr över.

ElLobo
2012-11-23, 11:53
#2

En hel del intressant att läsa finns i deras minnesskrift 75 år i Luftvärnets tjänst. Den finns som pdf-fil att läsa på nätet.

Länk

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Jimmy.L]
2012-11-24, 14:17
#3

Jag tror inte många som tjänstgjorde där uppe skulle känna igen sig där idag.

Upp till toppen