Etikettluftvärnet
Läst 4667 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-22, 09:26

Karlsborgs luftvärnsregemente

Karlsborgs luftvärnsregemente (tidigare K. artillerikår, K. artilleriregemente, och K. luftvärnsartilleriregemente) var ett svenskt artilleriförband och senare luftvärnsförband inom Krigsmakten förlagt i Karlsborg inom Karlsborgs garnison mellan 1920 och 1961.

Minnestavla fäst på Fästningskyrkan över artilleri- och luftvärnsregementen förlagda inom Karlsborgs garnison Foto: commons.wikimedia

Karlsborgs artillerikår, A 10 (1920-1928)

Karlsborgs artillerikår bildades 1920 genom en uppdelning av Boden-Karlsborgs artilleriregemente (A 8), där delarna förlagda till Karlsborg bildade Karlsborgs artillerikår (A 10) och delarna förlagda till Bodens fästning bildade Bodens artilleriregemente (A 8). Redan 1921 genomfördes de första försöken med luftvärn och regementet omorganiserades 1928 till luftvärnsregemente under namnet Karlsborgs artilleriregemente (A 9). Regementet som tidigare betecknats A 9, Positionsartilleriregementet hade året innan slagits samman med Smålands artilleriregemente (A 6).

Karlsborgs artilleriregemente, A 9 (1928-1937)

I artilleriregementet fortsatte utvecklingen av det svenska Luftvärnet. Från detta regemente har alla övriga luftvärnsregementen i Sverige utvecklats. Regementet omorganiserades den 1 juli 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9).

Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente, A 9 (1937-1942)

Det nya namnet var följden av att luftvärnet fick en mer självständig roll inom artilleriet. 1938 och 1939 tillkom även två nya luftvärnsartilleriregementen, Östgöta (A 10) och Stockholms luftvärnsartilleriregemente (A 11).

Karlsborgs luftvärnsregemente, Lv 1 (1942-1961)

Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) bildades 1942 genom att Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9) omorganiserades och överfördes till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet. Regementet avvecklades 1961 och Lv 1:s traditioner överfördes till Luftvärnets Stridsskola (LvSS), som sedan den 1 juli 2000 är en del av Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-22

[julatopp7018]
2012-11-22, 11:32
#1

Härlig tidsresa regementet har gjort.

[Björn.B]
2012-11-22, 14:19
#2

Ja verkligen det regemente har en fin historia.

[Jimmy.L]
2012-11-22, 17:08
#3

Ja det regementet har vandrat en ovanlig väg.

Upp till toppen