Etikettartilleriet
Läst 6128 ggr
Jimmy.L
2012-11-22, 09:14

Göta artilleriregemente

Göta artilleriregemente, A 2, var ett svenskt artilleriförband inom Krigsmakten som verkade i olika former mellan åren 1794 och 1962. Förbandet var förlagt inom Göteborgs garnison i Göteborg i Västergötland.

Foto: Bilden är fotograferad av Harri Blomberg. commons.wikimedia

Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Regementets kaserner låg från 1801 vid Otterhällan och man övade från 1821 på Dösebacken i Kungälv och från 1862 på Tångahed i Vårgårda. Efter att Finland gick förlorat 1809 bildades ur spillrorna av Finska artilleriregementet ett belägringskompani som inordnades i Göta artilleriregemente och sattes som besättning i Varbergs fästning. År 1831 överfördes dessa till Karlsborgs fästning som artilleribesättning. År 1874 utökades besättningen, som då hade namnet 1.fästningskompaniet, med regementets V division (två åkande batterier). År 1882 överfördes 2.fästningskompaniet vid Göta artilleriregemente som då fanns som besättning på Carlstens fästning i Marstrand till Karlsborg.

Göta artilleriregemente ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente, No 2, varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Karlsborgs artillerikår, No 9. Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente, No 6, skulle bildas 1894.

1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente, No 4, i Östersund. Regementet flyttade 1895 från Otterhällan till kaserner på Kviberg, öster om Göteborg. 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente).

Regementet erhöll 1914 beteckningen A 2. Regementet övade på Tånga hed och Remmene skjutfält utanför Herrljunga. 1951 motoriserades regementet. Göta artilleriregemente avvecklades den 31 mars 1962 och dess minne och traditioner kom att föras vidare av Göta luftvärnsregemente (Lv 6), efter den 1 juli 2000 Luftvärnsregementet (Lv 6).

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-22

julatopp7018
2012-11-22, 11:33
#1

Väldigt fin byggnad dom höll till i.

Björn.B
2012-11-22, 14:15
#2

Vad har man i byggnaden idag?

Skärgårdskocken.

Upp till toppen