Etikettartilleriet
Läst 4048 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-21, 09:01

Gotlands artilleriregemente

Gotlands artilleriregemente, A 7, var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan år 1811 och 2000. Förbandet var förlagt inom Gotlands garnison i Visby på Gotland.

A 7

Foto: commons.wikimedia

Förbandet hade sitt ursprung i Gotlands nationalbevärings artilleribeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i december 1810 och som stadfästes av Konung Karl XIII den 5 februari 1811. Förbandet omorganiserades år 1861 till Gotlands nationalbevärings artillerikår och fick beteckningen No 4. Kåren bytte år 1887 namn till Gotlands artillerikår, A 4.

Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen A 7 för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli A 4. År 1914 ändrades beteckningen till A 7. Från 1898 övade man på Tofta skjutfält. Gotlands artillerikår omorganiserades 1975 till Gotlands artilleriregemente, A 7. Regementet var förlagt till Visby. Regementets förste chef var viceamiralen och friherren Rudolf Cederström. Under 1990-talet ansvarade regementet för att utbilda fördelningsartilleristab- och bataljoner samt brigadartilleribataljoner och pansarbataljonsartilleri ingående i MKG. Regementet flyttas till Visborgsslätt år 1986 där det samgrupperade med Gotlands regemente (P 18). Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente år 2000 och dess traditioner vårdas och förs vidare genom Artilleriregementet.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-21

[Björn.B]
2012-11-21, 10:33
#1

Ett regemente med lång tradition.

[julatopp7018]
2012-11-21, 13:19
#2

Jag har för mig dom hade med sig en get under högvakten under 80-talet.

[Björn.B]
2012-11-21, 15:08
#3

Get vid högvakten du skojar?

ElLobo
2012-11-21, 15:34
#4

Helt rätt! Gotlänningarna har en get som maskot, och del deltar/deltog vid högvakten. Men om det var artilleristerna eller pansarfolket kommer jag inte ihåg, men P 18 har ju en bagge i sitt vapen.

[Jimmy.L]
2012-11-21, 17:41
#5

Minns geten från när jag var liten och vi var till och tittade på högvakten mins tyvärr inte vilket regemente från gotland det var.

Upp till toppen