Etikettartilleriet
Läst 3579 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-21, 08:44

Arméns artillericentrum

Arméns artillericentrum (ArtC) var ett svenskt truppslagscenter inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1991 och 1997. Staben var förlagd inom Kristinehamns garnison i Kristinehamn i Värmland.

ArtC

Foto: commons.wikimedia

Arméns artillericentrum bildades den 1 juli 1991 i samband med försvarsutredning 1988 genom att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i arméstaben slogs samman med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade Truppslagscenter. Denna omstrukturering resulterade i att arméns skolor avvecklades och de nyuppsatta truppslagscentren övertog ansvaret över utbildningen vid skolorna. I samband med denna omorganisation avskiljdes Arméflyget från artilleriet och bildade ett eget truppslag.

Arméns artillericentrum bestod 1991 av arméstabens artilleriavdelning, Artilleriets officershögskola (ArtOHS), Artilleriskjutskolan (ArtSS). Artilleridelen av Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS) tillkom i Arméns artillericentrum året därpå. Chefen för Arméns artillericentrum innehade även befattningen Artilleriinspektören.

Genom försvarsbeslutet 1996 kom Arméns samtliga truppslagscenter att avvecklas och dess uppgifter övertogs av Armécentrum (ArméC). Detta ledde till att Arméns artillericentrum avvecklades den 31 december 1997 som enhet, och Artilleriskjutskolan åter blev ett självständigt förband under det nya namnet Artilleriets Stridsskola (ArtSS). I samband med denna avveckling försvann även befattningen Artilleriinspektör.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-21

[Björn.B]
2012-11-21, 10:26
#1

Har aldrig hört talas om Arméns artillericentrum.

[Jimmy.L]
2012-11-21, 11:56
#2

Den fanns ju inte i så många år.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[julatopp7018]
2012-11-21, 13:12
#3

Det var väl officerare som utbildades där om jag förstår det rätt?

Upp till toppen