Etikettmarinen
Läst 9956 ggr
[julatopp7018]
2012-11-14, 14:25

Motortorpedbåt

Motortorpedbåt är ett snabbgående ytattackfartyg som skiljer sig från torpedbåtar genom att skrovet är planande, dvs till skillnad från deplacerande fartyg som flyter genom att de undantränger en viss vattenmassa (Arkimedes princip), lyfter de sig ur vattnet genom att använda de dynamiska krafter som uppstår vid hög fart.

Foto commons.wikimedia

Som namnet anger bestod båtarnas huvudbeväpning av torpeder. Som komplement användes även kulsprutor eller lätta automatkanoner. För mörkeranfall användes lysraketer. I vissa fall kunde även minor och sjunkbomber medföras.

De första svenska motortorpedbåtarna var av s.k, Italiensk MAS-typ och levererades från Italienska flottans varv i La Spezia strax efter första världskriget. De fick benämningen Mtb 1 och Mtb 2. Ytterligare två motortorpedbåtar Mtb 3 och Mtb 4 tillfördes marinen 1925. Dessa fartyg var byggda i England av den engelska firman Thornycroft.

De italienska båtarna försvann tidigt, medan Mtb 3 och Mtb 4 var rustade sista gången 1933. Motortorpedbåtarnas svagheter var i första hand den begränsade aktionsradien och den dåliga sjödugligheten. Deras underhåll var dyrt och bensinmotorerna var inte så driftsäkra. Motortorpedbåten kom därför i vanrykte och nyproduktion upphörde.

Utvecklingen, speciellt motortekniken, gick framåt och mot slutet av 1930-talet började stormaktsmarinerna åter intressera sig för motortorpedbåtar. Båtarna växte i storlek. De hade något lägre fart men bättre sjövärdighet. 1938 beviljade Sveriges riksdag inköp av fyra motortorpedbåtar från England. Endast två av dem, T 3 och T 4 kunde efter andra världskrigets utbrott föras hem till Sverige. Från Italien inköptes 1940 fyra något mindre motortorpedbåtar.

Efter andra världskrigets utbrott blev det angeläget att snabbt och effektivt förstärka det svenska torpedbåtsvapnet. Eftersom det var uteslutet att inköpa fler båtar från utlandet, återstod endast att starta tillverkning inom landet. Den uppgiften anförtroddes Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö i samverkan med marinförvaltningen.

Motortorpedbåtarna konstruerades för att anfalla fartyg på havet med torpeder. Eftersom torpederna var ostyrda, måste man komma ganska nära målet för att uppnå rimlig träffsannolikhet. Detta kunde vara svårt att under dager komma tillräckligt nära utan att bli utsatt för motverkan, varför motortorpedbåtarnas användningsområde begränsades till mörker eller i skärgård, där man kunde dyka upp överraskande.

Alternativa användningsområden var spaning och specialoperationer, till exempel att transportera attackdykare eller infiltratörer till sina insatsområden. En fredstida roll var att utbilda sjöofficerare i högfartsnavigering.

Källa sv.wikipedia

[Björn.B]
2012-11-14, 16:06
#1

Lite väl mycket risker med en sådan båt, den lär ju va blivit bortskjuten från ytan innan den ens hade chansen att närma sig ett större fartyg.

[julatopp7018]
2012-11-14, 18:41
#2

Inte säkert.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Jimmy.L]
2012-11-14, 19:18
#3

Är väl tänkt som det står att den hade används i skärgården.

Upp till toppen