Etikettvapen-minor-och-robotsystem
Läst 3216 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-14, 09:10

LGM-30 Minuteman

Minuteman är en amerikansk, landbaserad interkontinental ballistisk robot. Den kan bära upp till tre kärnvapenstridsspetsar. Sedan LGM-118 Peacekeeper avvecklades 2005 är Minuteman den enda amerikanska roboten av sitt slag.

Foto: commons.wikimedia

Namnet är hämtat från ”Minuteman” som var medlemmar i en paramilitär milis under amerikanska revolutionskriget. Namnet syftar också till den snabba reaktionstiden; Roboten ska kunna avfyras inom en minut efter att ordern har kommit.

LGM-30A Minuteman I

Den första modellen (LGM-30A Minuteman I) provsköts första gången 1:a februari 1961 och trädde i tjänst 1962 på flygbasen Malstrom i Montana. 1965 hade totalt 800 robotar placerats ut på fem flygbaser (Malstrom i Montana, Ellsworth i South Dakota, Minot i North Dakota, Warren i Wyoming och Whiteman i Missouri)

LGM-30F Minuteman II

Den förbättrade versionen LGM-30F Minuteman-II började utvecklas samtidigt som LGM-30A togs i tjänst 1962 och började levereras 1965. Den hade längre räckvidd, bättre precision och kunde ta större last. Den ökade lastförmågen gjorde att den kunde utrustas med skenmål.

Styrdatorn i LGM-30F var en Autonetics D-37C och var den första serieproducerade datorn som var helt baserad på integrerade kretsar.

LGM-30G Minuteman III

Utvecklingen av LGM-30G började 1966. Den största skillnaden mot tidigare modeller var att Minuteman III kunde bära upp till tre stridsspetsar.

Minuteman III är den enda som fortfarande (2010) är i tjänst. 450 stycken är fördelade mellan Warren, Minot och Malstrom. De äldre robotarna har antingen förbrukats genom provskjutningar eller återanvänds för civila ändamål i raketserierna Minotaur och Conestoga.

Robotarna är baserade i robotsilon. I en robotdivision ingår tio robotar som kontrolleras från en avfyringscentral (Launch Control Center, LCC). Fem robotdivisioner ingår i en skvadron. Alla LCC:er i skvadronen är sammankopplade så att samtliga 50 robotar kan avfyras från en LCC om det skulle bli nödvändigt. I normala fall samlokaliseras tre skvadroner i en robotflottilj på en flygbas. Ingen av robotsilona eller LCC:erna ligger närmare varandra än fem kilometer.

Källa: sv.wikipedia

[julatopp7018]
2012-11-14, 14:29
#1

Väldigt imponerande robotar men dödliga.

[Björn.B]
2012-11-14, 16:03
#2

Lång var den iaf nästan 19m, men varför har dom oftas tre steg?

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen