Etikettstridsvagnar-pansarfordon
Läst 4242 ggr
[Jimmy.L]
2012-10-14, 12:53

Type-88

Type-80/88 serien är medeltunga stridsvagnar från Kina och en vidare utveckling från Type-79 (se Type-69), som i sin tur är baserad på den ryska T-54 stridsvagnen. Type-80 var en experimentprototyp och Type-88 blev den första stridsvagnen i den andra generationens stridsvagnar i Kina under 1980-talet.

Foto: wikimedia

Huvuddesignen på Type-80/88 serien har stort sovjetiskt inflytande och teknik från västvärlden. Chassit är baserat på Type-79 som är en uppgradering från T-54A (Type-59), men skillnaden är att Type-80/88 har 6 stycken små hjul som de västerländska stridsvagnarna, istället för 5 stora hjul som Type-79. Den har också 3 bandrullare. Hjulen och bandet skyddas av gummikjolar. Type-80/88 behöll dock den klassiska sovjetiska halväggsformade tornet. Besättningen består av 4 man, där tankchefen och skytten sitter till vänster i tornet, laddaren till höger och föraren vid vagnens front. 2 sammansatta periskop för observationer åt sidan finns vid tankchefens kupol och 3 periskop för observationer åt vagnens framsida.

Type-88 är bestyckad med en Type-83 NATO standard 105 mm räfflad stridsvagnskanon med en tryckutjämnare i mitten av kanonen. Den kan avfyra all NATO:s standardammunition och laddningen är automatisk. Den kan förvara 48 projektiler i vagnen och kan skjuta 7 skott i minuten. Type-88A är försedd med en uppgraderad Type-83 I 105 mm räfflad kanon som är kapabel att skjuta fenstabiliserad projektil, pansarspränggranat, sprängpansargranat, spränggranat och HEAT-FRAG. Type-88:s 105 mm NATO-kanon är baserad på österrikisk teknik.

Den sekundära beväpningen består av en 7,62 mm koxial ksp och 12,7 mm/50 kalibrig luftvärnskulspruta som är monterad på tankchefens kupol.

Det brittiska Type-37A eldledningssystemet på Type-80/88-stridsvagnarna består av ett dubbelaxlat stabiliserat optiskt sikte, sensorer, ljuspunkter, ballistiska datorer och laseravståndsmätare. Men på Type-88A/B-modellerna ersattes det av ett mer avancerat JFSCS-212 integrerat eldledningssystem.

  • Type-80: första prototypen som var baserad på Type-79. Istället för 5 stora hjul som Type-79 har Type-80 6 stycken mindre. Ny ljuspunkter för eldledningssystemet, gummiförsedd band och en extern laseravståndsmätare var också installerad. Ett större förvar på tornets baksida fanns också. Ingen producerades för armén.
  • Type-80 II: utrustad med laseravståndsmätare och sikten i ett på tornets ovansida, vilket tillät tjockare skydd på tornets framsida. Hela tornet har extra skydd mot pansarspränggranater. Den är även utrustad med BIT-system för att snabbt upptäcka fel på vagnen, extra skydd för siktena, ny automatisk höjning och trycksystem för nukleära, biologiska och kemiska (NBC) ämnen finns också på den här prototypen. Tillverkades aldrig.
  • Type-88: den version som producerades enbart för de kinesiska styrkorna. Den grundläggande designen är detsamma som på Type-80 II, men extra skyddet togs bort för att ersättas av reaktiva pansarplåtar.
  • Type-88B: förbättrad variant med ett nytt laddningssystem så den kunde avfyra de nya 105 mm granaterna. Den gamla ljuspunkterna för eldledningssystemet blev ersatt av en blidstabiliserare.
  • Type-88A: introducerades efter Type-88B. Type-88A är utrustad med en modifierad Type-83 I 105 mm räfflad kanon som var längre och gav bättre prestanda. Dessutom har den FY seriens dubbla reaktiva pansarplåtar som står emot både fenstabiliserad projektil och HEAT-FRAG granater.
  • Type-88C: Utvecklad från stridsvagnen Type-85 IIM (se Type-96) som hade en bättre 125 mm slätborrad kanon och ISFCS-212 eldledningssystem. Dessa uppgraderingar sattes senare i även hos Type-88A och Type-88B. Motorn var först som den ursprungliga på Type-80, men när problemen löstes med en 1000 hk motor så sattes den in.

Källa: wikipedia

[Björn.B]
2012-10-14, 17:57
#1

Vad är det för tunna som sitter bak?

[Jimmy.L]
2012-10-14, 18:16
#2

Ingen aning, har svårt att tro att det är bränsle.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen