Etikettstridsvagnar-pansarfordon
Läst 2787 ggr
[Jimmy.L]
2012-10-14, 13:13

Type-96

Type-85/96 serien är en av den andra generationens stridsvagnar i Kina.

Foto: wikimedia

Kina ansåg det nödvändigt att skapa nyare stridsvagnar i slutet av 1980-talet som svar på Sovjets nya stridsvagnar som T-80. Kina och Sovjetunionen var i konflikt med varandra och stridigheter förekom, men relationerna blev bättre. Man behövde också nya stridsvagnar för att kunna matcha NATO. Resultatet blev Type-80 och Type-85 som introducerades 1988. Type-80 gick i produktion som Type-88 men Type-85 fortsatte vara en experimentprototyp i några år.

Efter Gulfkriget genomfördes i Kina tester som visade att Type-88 var underlägsen stridsvagnarna i Västvärlden. I väntan på tredje generationens stridsvagn som inte hade kommit var man tvungen att utveckla Type-85. Det man fick var andra varianter som var utrustade med sofistikerad teknik som ERA reaktiva pansarplåtar (1995), bättre skydd, 125 mm slätborrad kanon med 42 projektiler, mörkerseendeteknik och förbättrat eldledningssystem. De nya varianterna massproducerades för export.

1996 kom en variant som Folkets befrielsearmé var beredd att satsa på. Det var Type-85 III, som fick det officiella namnet Type-96. Type-96 blev en framgång och började produceras (vilket Kina kommer fortsätta att göra några år framåt). Den placerades i de kinesiska markstyrkorna 1997. Den kinesiska staten har beslutat att alla elitpansarstyrkor kommer att ha Type-96 stridsvagnar. År 2005 hade Befrielsearmén cirka 1500 av dem. Det är meningen att Type-96 senare kommer att ersätta stridsvagnarna av Type-59/69/79 och elitstyrkorna ska använda Type-99.

Type-85 användes inte mycket av Kina men blev en lyckad exportvariant. I slutet av 1990-talet köpte Pakistan flera hundra Type-85 IIM. Idag är de flesta Type-85/96 i tjänst i Kinas och Pakistans markstyrkor.

Källa: wikipedia

Upp till toppen