Etikettkustartilleriet
Läst 8077 ggr
Jimmy.L
2012-09-26, 13:22

Härnösands kustartilleriregemente

Härnösands kustartilleriregemente, KA 5 var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1953 och 1998. Förbandet var förlagt till Härnön i Härnösand i Ångermanland.

Härnösandsgruppen vapen.svg

År 1914 påbörjades byggandet av Hemsö fästning. Då freden 1918 kom blev ej den kustartillerikår som planerats uppsatt, och den nybyggda kasernen i Härnösand blev istället överlämnad till sjukvården. Under en tid av år förstärktes dock verksamheten vid Hemsö fästning av olika andra KA detachement. Bland annat så bemannades 12 cm batterierna i mitten av 1930-talet med 1. och 6. kompanierna från KA 1. Vid krigsutbrottet 1939 överfördes 125 värnpliktiga från Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1).

På KA 5 utbildade bland annat Spärrbataljon Hemsö (med tre 15 cm dubbelpjäser m/51 och två 7,5/57-batterier) samt Spärrbataljon Holmsund (med ett 12/70-batteri och ett 7,5/57-batteri). NK/KA5 hade ansvar för hela kuststräckan mellan Gävle och Kalix och KA 5 svarade för utbildning av krigsförband för bemanning av alla fasta artilleriförband utefter kusten, koncentrerade till inloppen till städerna. Spärrbataljon Gävle (med ett batteri om fyra 15,2 cm tornpjäser m/98 och två batterier om 7,5 cm m 05-10 med vardera tre pjäser). Spärrbataljon Sundsvall (med ett batteri om tre 15,2 cm tornpjäser m/98, två batterier med7,5 cm 05-10 med vardera tre pjäser samt ett batteri med tre st 7,5 cm m /57 tornpjäser). Spärrbataljon Luleå (med ett batteri om tre st 15,2 cm tornpjäser och ett batteri om tre pjäser 57 mm/m 89). Vid samtliga dessa krigsförband genomfördes krigsförbandsövningar (KFÖ) regelmässigt under 50-, 60-, 70-talet. Verksamheten avtog sedermera varefter förbanden av olika skäl utgick ur krigsorganisationen. Beslut om nedläggning av utbildning av kustartillerister vid KA 5 togs 1995 och förbandet lades ner 1997.

Källa: wikipedia

Björn.B
2012-09-27, 18:16
#1

Så det fanns 5 st KA regementen?…

Skärgårdskocken.

Jimmy.L
2012-09-28, 09:04
#2

Ja det fanns fem st KA.

Upp till toppen