Etikettkustartilleriet
Läst 5526 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-25, 11:41

Älvsborgs kustartilleriregemente

Älvsborgs kustartilleriregemente, KA 4, ursprungligen Älvsborgs kustartilleridetachement, var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1942 och 2000. Förbandet var förlagt inom Göteborgs garnison i Göteborg i Västergötland.

Älvsborgs amfibieregemente vapen.svg

År 1902 upprättades ett kustartilleri som var avsett för bemanning av Sveriges kustbefästningar. Det beslutades då att ett detachement ur Karlskrona kustartilleriregemente, benämnt Älvsborgs kustartilleridetachement, skulle förläggas till Göteborg. De befintliga anläggningarna vid Nya Varvet ställdes då till kustartilleriets disposition och Göteborgs kustartilleri hade därmed börjat sin verksamhet.

Älvsborgs fästning lades i materielreserv 1926, men inför det hotfulla utrikespolitiska läget sattes fästningen i försvarstillstånd igen på hösten 1939 och 1942 övergick Älvsborgs fästning i Göteborgs kustartilleriförsvar. Den 1 januari 1915 blev Älvsborgs kustartilleridetachement (KA 2 Ä) Kungliga Älvsborgs kustartillerikår (KA3). Vid den stora "regementsdöden" 1926 blev KA 3 indragen och från den 1 november 1926 fram till 1939 utgjordes Göteborgs kustartilleri endast av en mindre avdelning från KA 2 i Karlskrona, som hade till uppgift "att hålla krutet torrt och rosten borta från kanonerna och minorna i Älvsborgs fästning".

Från och med den 30 augusti 1939 var Älvsborgs kustartilleridetachément (KA 4) placerat inom Älvsborgs fästning och allt eftersom krigshotet ökade, växte och stabiliserades organisationen och den 1 oktober 1942 var KA 4 en realitet. För regementet färdigställdes ett nytt kasernetablissement vid Käringberget under åren 1942-1948.

Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades regementet som kustartilleriförband den 30 juni 2000 och organiserades från den 1 juli 2000 som Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4).

Källa: wikipedia

[Björn.B]
2012-09-25, 14:17
#1

Känner till det här regementet lite, stötte på endel värnpliktiga under min tid i lumpen på tåget när man åkte hem till Göteborg.

Upp till toppen