Etikettkustartilleriet
Läst 7577 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-25, 08:35

Gotlands kustartilleriregemente

Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, var ett kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan den 1 juli 1937 och den 31 oktober 2000. Förbandet var förlagt till Fårösund på norra Gotland och ingående i Gotlands garnison. Cirka 250 till 375 värnpliktiga utbildades årligen.

Gotlands kustartilleriregemente vapen.svg

Den militära närvaron i trakterna runt norra Gotland inleddes i samband med Krimkriget. Då blev Fårösund en strategiskt viktig plats. Engelsk och fransk flotta använde sundet som bas, etappstation och observationspunkt under kriget mot Ryssland. Sveriges neutralitet hade ifrågasatts och både Tyskland och Ryssland krävde att Fårösund skulle befästas om neutraliteten skulle respekteras. Kustartilleriet kom till i början av 1900-talet och försvaret köpte upp mark och byggnader. En stor militär verksamhet byggdes upp på norra Gotland och så sent som 1986 byggdes en ny kasern med 48 förläggningsplatser.

KA 3 bildades den 1 juli 1937 i Fårösund, cirka 55 km norr om Visby. Fyra kompanier under en major som utbildningsledare organiserades. Hela området var på 110 hektar och mellan 200–400 personer har varit verksamma på KA 3 som var Gotlands största arbetsplats. Den 6 juni 1939 klockan 08:00 på morgonen hissades flaggan framför kanslihuset för första gången. I december samma år mobiliserades kustartilleriet och den inkallade styrkan uppgick till cirka 1000 man. I maj 1938 beslutade Riksdagen att 669 000 kronor skulle anvisas till byggande av tjänstebostäder vid Gotlands kustartillerikårs förläggning i Fårösund

Den 1 april 1960 i ett kungligt brev bestämdes det att Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår skulle ha gemensam chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i fred.

Fårösunds Marinbrigad (FMB) utbildade 1994/95 sitt första amfibiekompani (med gröna baskrar). I februari fick de hedersuppdraget att vara honnörsstyrka vid sjösättningen av ubåten Gotland. Kompaniets huvudbeväpning var Robot 17 och minor men tilldelades, trots namnet, inga sjötransportmedel. 1996/97 utbildades det första skärgårdsskyttekompaniet som tilldelades Bandvagn 206 (på försök) och 12,7 cm kulsprutor.

Den 31 oktober 2000 lades regementet officiellt ner. Regeringen beslutade år 2000 att garnisonsområdet med flygfält (Bunge flygfält) ska vara byggnadsminne. Fyra nedlagda regementen i Sverige har fått detta lagskydd. KA 3 blev därmed ett nationellt kulturarv. Efter nedläggningen tog det statliga förvaltningsbolaget Vasallen över området, med uppgift att sälja eller hyra ut lokalerna till företagare. Bland annat finns där idag en filmstudio, Kustateljén, där det spelats in ett flertal välkända svenska filmer.

Källa: wikipedia

[Björn.B]
2012-09-25, 11:19
#1

Man lär sig något nytt varje gång man kommer in här. Jag kände tinte till att Gotland hade KA…?

Upp till toppen