Etiketterbergrumbunkrar
Läst 27526 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-15, 15:17

Musköbasen

Musköbasen eller egentligen Muskö örlogsbas är en militäranläggning som ingår i Haninge garnison. Anläggningen ligger på ön Muskö i Haninge kommun och byggdes på 1960-talet som strategisk bas för svenska marinen. Anläggningen är till största delen insprängd i urberget på Muskö, och är lika stor som Stockholmsstadsdelen Gamla stan. Bergsanläggningen rymmer ett flertal underjordiska dockor samt verkstäder, kontor, sjukhus, reningsverk. Utanför berget finns kanslihus, kaserner och diverse personalstödslokaler.

Foto: Försvarsmakten

Frågan om att flytta Stockholms örlogsbas som låg i centrala Stockholm togs för första gången upp redan under 1800-talet, och under detta århundrade lades flera förslag fram. 1809 föreslogs en flytt till Söderköping, 1863 till Hustegafjärden och 1899 till Kaknäs. År 1916 tillsattes en kommitté för att utreda det senare förslaget, men bara ett år senare beslutades det att flottan skall vara kvar i Stockholm och att en ny torrdocka skulle byggas på Beckholmen. År 1930 tog frågan upp igen, då en utredning förordade en flytt till Skärsätra på Lidingö. Inte heller av detta blev något av, utan 1939 förslog chefen för marinen en flytt till Erstavik. Strax därefter utbröt emellertid andra världskriget, vilket stoppade utflyttningsplanerna. Efter krigsslutet tillsattes år 1948 en örlogsbasutredning, som 1951 lade fram förslaget om en flytt till Muskö i Stockholms sydöstra skärgård. Redan före dess hade medel beviljats för att påbörja vissa fartygstunnlar i berg på Muskö, som kunde inlemmas i basen om den flyttades dit. Den 21 november 1950 sköts det första sprängskottet.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades det att Ostkustens marinbas (MarinB O) skulle avvecklas. Beslutet slog fast att den svenska marinen bara skulle ha en marinbas, och verksamheten skulle koncentreras till Karlskrona. Därför började basen på Muskö avvecklas och den 3 juni 2005 hölls avvecklingsceremonin.Det som finns kvar på Muskö idag är marinverkstädernas robotavdelning, sjöbevakningscentral och delar av Marinbasen (MarinB) i Karlskrona. Den tidigare varvsverksamheten drivs idag i privat regi av Kockums AB och Muskövarvet AB. Försvarsmakten finns emellertid fortfarande kvar på Muskö. I januari 2010 finns där cirka hundra försvarsanställda, och ytterligare tjugofem personer arbetar för Fortifikationsverket och Försvarets materielverk.

Källa: wikipedia

[Jimmy.L]
2012-09-15, 15:23
#1

.

[Jimmy.L]
2012-09-15, 15:24
#2

.

[Björn.B]
2012-09-15, 16:36
#3

Intresant bergsrum, den vore något att besöka. Hur såg användningen ut för basen vid ett krig?…

[Jimmy.L]
2012-09-15, 16:43
#4

Delar av basen används än idag.

Vad jag läst så skulle man försvara basen så länge det gick. Finns ju heldel lfuftvärns ställningar runt om på ön.

[Björn.B]
2012-09-17, 10:39
#5

Så basen skulle försvaras till varje pris?

[Jimmy.L]
2012-09-17, 12:11
#6

Ja man skulle fokus på att hålla den så länge som möjligt.

[Björn.B]
2012-09-17, 15:39
#7

Varför var den så viktig?

[Göstage]
2021-08-03, 20:03
#8

Muskö- svenskarnas favoritdestination?

Telia har analyserat svenskarnas resande på hemmaplan och favoritdestinationen för svenskarna är oväntat nog Muskö. Andra populära resmål är mer väntade ...
Upp till toppen