Etikettartilleriet
Läst 5311 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-21, 08:53

Bergslagens artilleriregemente

Bergslagens artilleriregemente, A 9, var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan år 1943 och 2000. Förbandet var förlagt inom Kristinehamns garnison i Kristinehamn i Värmland.

A 9

Foto: commons.wikimedia

Bergslagens artilleriregemente uppsattes år 1943 i Kristinehamn och hade sitt skjutfält i Villingsberg. Under andra världskriget svarade regementet för en division med 10,5 cm haubits m/39 och en division med stormartillerikanonvagn m/43. Den officiella invigningen skedde först den 27 april 1945 av Kronprins Gustav Adolf, men då var verksamheten redan i full gång. I samband med OLLI-reformen som genomfördes mellan åren 1973 och 1975, sammanslogs Värmlands regemente (I 2) med Värmlands försvarsområde (Fo 52) år 1973 och bildade försvarsområdesregemente I 2/Fo 52. Detta medförde att Bergslagens artilleriregemente som ingick i Värmlands försvarsområde kom att bli ett B-förband och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Värmlands regemente.

Under 1990-talet ansvarade regementet för att utbilda fördelningsartilleristab, fördelningsartilleribataljoner samt brigadartilleribataljoner ingående i tredje och fjärde arméfördelningen. År 1992 förlades Artilleriets krigshögskola, sedermera Artilleriets stridsskola (ArtSS) till Kristinehamn och samlokaliserades med A 9. Genom försvarsbeslutet 1992 kom Värmlands regemente (I 2) och Värmlandsbrigaden (IB 2) den juli 1994 att samlokaliseras tillsammans med regementet. Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Bergslagens artilleriregemente den 30 juni 2000, för att sedan uppstå den 1 juli 2000 som Artilleriregementet (A 9).

Genom försvarsbeslutet 2004 kom regementet tillsammans med Artilleriets stridsskola (ArtSS) att omlokaliseras den 31 augusti 2005 till Bodens garnison, där regementet övertog kaserner som en gång tillhört Norrbottens artillerikår (A 5). Den 1 januari 2006 överfördes Norrlands artilleribataljon från Norrbottens regemente (I 19) till regementet. Efter regementets flytt kvarstod en avvecklingsorganisation i Kristinehamn fram till och med den 30 juni 2006, då all militärverksamhet var avvecklad.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-21

[Björn.B]
2012-11-21, 10:37
#1

Ett så ganska så ungt regemente.

[Jimmy.L]
2012-11-21, 11:57
#2

Ja den bildades under kriget.

JanGBG
2012-11-30, 22:21
#3

Har gjort min första tjänstgöring ( 15 mån) på det här regementet tidigt 60-tal. Gjort åtskiliga rep och förbands övningar här.

Det var ett bra regemente på 60-talet inte nerslittet och dant som vissa regementen var då.

Vi hade "fransyskan" som huvudpjäs.

Det var på den tiden då det fanns en ARME.

Tänk när vi samövade med andra Art. regementen och det stod batterier i en ring runt Villingsberg och vi (vanliga värnpliktiga eldledare) fick skjut med förband stora som fält regementen.

Jag har sett verkanseld med både division och reg. i målet

[Jimmy.L]
2012-12-01, 08:33
#4

Ja många unga idag kan bara läsa om hur försvaret fungerade förr.

[Göstage]
2018-07-17, 15:58
#5

En parallell till branden på Trängslets skjutfält i Älvdalen verkar blossa upp på Villingsberg, med liknande osäkerhet om eventuell ammunition inom brandområdet.

"Finns det risk att det ligger ammunition i närheten, eftersom det är på skjutfältet?

– Det kan det göra, men det är i ytterkanten av skjutfältet. Vi har kontakt med militären som skulle komma hit med representanter.

Brandkåren hade klockan 14.58 inte kontroll på branden – som sprider sig sydost.

Vid 15.40 meddelade brandkåren att branden hade spridit sig och är nu 2x2 kilometer stor. Det befinner sig fem styrkor och cirka 20 brandmän på plats.

I nuläget finns ingen helikopter att rekvirera från MSB, utan brandkåren arbetar med att bygga upp begränsningslinjer och försöker möta branden från marken."

https://www.na.se/artikel/orebro-lan/orebro/kraftig-brand-pa-skjutfaltet-i-villingsberg-sprider-sig-kan-finnas-ammunition-i-omradet-vi-har-kontakt-med-militaren

Upp till toppen