Annons:
Etikettkustartilleriet
Läst 11487 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-24, 13:01

12 cm tornautomatpjäs m/70

12 cm tornautomatpjäs m/70, eller "System ERSTA" (ERsättning Tungt Artilleri) var när det byggdes under 1970-talet ett av världens mest avancerade artillerisystem, och torde fortfarande vara svåröverträffat vad avser träffsäkerhet, skydd och uthållighet. Det utvecklades för att permanent försvara viktiga kustområden genom att avvärja landstigning, neka fientlig passage samt ge eldunderstöd åt marktrupp i batteriets verkansområde, även efter fientlig kärnvapeninsats. På grund av politiska krav på kostnadsreduktion minskades antalet 12/70-batterier till 6 och vissa skyddsaspekter övergavs.

Foto Jimmy.l

Tornautomatpjäs 12/70 är en helautomatisk vätskekyld pjäs med vertikal kilmekanism, monterad i ett pansartorn med 4 m diameter. Tornet är vridbart horisonten runt, och sidriktningen kan styras helautomatiskt genom pjäsdatorn (sidriktaren har normalt bara en övervakande funktion) medan höjdriktmotorn styrs manuellt av en höjdriktare.

Pjäsen använder enhetspatroner som matas från en durk flera meter under markytan. I durken lagras ammunitionen i speciella hyllor, och personal utnyttjar en luftkuddetransportör för att förflytta ammunitionen till laddbordet för att minimera risken för statisk elektricitet. Från laddbordet matas ammunitionen till pjäsen genom ett mekaniskt transport- och hissystem och laddas med hjälp av en laddpendel och automatisk ansättare. Tomhylsor leds via en ränna ner i ett utrymme i botten av pjäscylindern, för senare uppsamling och återanvändning.

Varje pjäs betjänas normalt av 12 man, varav 3 (pjäschef, sidriktare, höjdriktare) befinner sig i tornet och resten (ammunitionsbefäl + ammunitionslangare) befinner sig i durken.
För att uppnå högsta skydd mot de markskakningar och det övertryck som uppstår vid en närliggande kärnladdningsexplosion kan pjäsen inta skyddsläge. Eldröret dumpas då ner i en markfastsättningsgaffel varpå mynningen automatiskt förseglas.

Tornet sänks sedan ner och förankras i sin fundamentring genom att de fjäderpaket som dess lagringsring vilar på komprimeras genom hydraulik, och ett antal låsklackar griper in när det nått bottenläget.
Vid atomberedskap evakueras tornet eftersom det inte erbjuder tillräckligt gott skydd mot gammastrålningen.

Ett lager specialfärg på tornets insida gör dock att den inducerade strålningen minskas så pass att bemanningen direkt efter kärnvapenangreppet kan återbemanna tornet och omedelbart vara redo för strid.

12/70 var det första artillerisystemet att använda den nya digitala eldledningen ArtE 724. Varje batteri har ett antal mätstationer, varav mätstation 1 är samgrupperad med s-platsen. Huvudmätstationen är utrustad med en radar av typen HSRR (Höj- och sänkbar radar) som normalt är skyddad under en fullträffsäker pansarlucka. Ett antal närspaningsradarstationer ingår för att sköta normal målspaning, vilket gör att HSRR enbart behöver gå ur skydd när ett mål upptäckts och målinmätning ska utföras.

Som komplement till radarn ingår en fjärrstyrd pansarkupol ("öga") innehållande en TV-kamera samt en laseravståndsmätare kallad AML 702. Denna styrs från mätstationen och ersätter de periskop som användes i äldre anläggningar.
Luftvärspjäserna (2 st Bofors 40/48) styrs genom ett eldledningssystem kallat ArtE 725 (LV-system 75M). Detta består av ett TV-sikte, manöverbord och fjärrstyrningsutrustning.

Källa: wikipedia

Annons:
[Björn.B]
2012-09-24, 15:52
#1

Vad händer med dom finns i Norge?

[Jimmy.L]
2012-09-24, 18:29
#2

Dom ligger i malpåsen. Finns ingen beslut än vad som ska hända med dom.

[Björn.B]
2012-09-25, 11:16
#3

Okej, men hur många skott i min kunde man skjuta och hur långt?

[Björn.B]
2012-09-25, 14:15
#5

Ingen dålig pjäs, ett skott varannan sekund är sjukt inponerande.

[Jimmy.L]
2012-09-25, 15:46
#6

Ja det finns inga andra pjäser i välden som kan jämföras med den.

Annons:
[julatopp7018]
2013-01-16, 15:44
#7

Är det någon som har hunnit med ett besök vid pjäsen än?

Zepp
2013-01-16, 22:24
#8

Mitt i vintern?? Förvånad

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2013-01-17, 08:39
#9

#8 Batteriet har öppet på söndagar på vintern som man ringer och förbokar. 80 kr för en visning.

[Jimmy.L]
2018-07-03, 09:26
#10

Torn från Batteri Slite på Gotland.

Pjäsen har ingått som förstra pjäs av tre i batteri Slite 1 (SE 1) och varit grupperad på Hammarslandet innanför ön Asunden där övriga delar av batteriet var grupperat.

Upp till toppen
Annons: