Etikettmuseum-resmål
Läst 5906 ggr
ElLobo
2014-05-04, 16:41

Dalregementsområdet idag

I 13, Kungliga Dalregementet, lades ned år 2000 efter att ha varit verksamma i 379 år.

Idag används regementsområdet och byggnaderna av företag, organisationer och av högskolan. 

Glädjande nog finns många av de gamla byggnaderna kvar.

Den militära verksamhet som idag bedrivs sker genom Dalregementsgruppen, det är allt som finns kvar.

Infarten till regementsområdet med Dalregementets förbandstecken.

_
_

_Kaserngården.
_

_
_

_A-kasern.
_

_B-kasern.
_

_C-kasern.
_

_
_

Musikkasern.

_
_

_Kanslihuset från framsidan.
_

_
_

_Kanslihuset från kaserngårdssidan.
_

_Minnessten över den aktiva tiden i Falun och segernamnen. På baksidan av stenen finns namnen på regementets övningsplatser.
_

_Minnessten över Magnus Stenbock.
_

Minnessten.

_
_

Matsalen.

_
_

Gamla förrådet.

Marketenteriet. 

Soldathemmet.

Muséet.

_
_

Dalregementsgruppen. 

Alla foton: ElLobo.

[Jimmy.L]
2014-05-04, 20:33
#1

Kul att se hur det ser ut vid andra nerlagda regementen samtidigt är det tråkigt att se ett nerlagt regemente.

ElLobo
2014-05-04, 20:40
#2

Jag håller med dig, men än så länge ser det faktiskt fortfarande ut som ett regemente, om än förändrat. En del förbandsområden är ju helt förändrade eller till och med rivna.

[Jimmy.L]
2014-05-04, 20:44
#3

Jo du har helt rätt man får vara glad att man inte river byggnader.

[julatopp7018]
2014-05-05, 11:45
#4

Fina bilder parkering är vanligt att man gör ytan framför byggnaderna.

ElLobo
2014-05-05, 12:08
#5

Ja, parkeringar behövs alltid. Men ibland smäller de upp både bostäder och affärslokaler istället.

[Göteborgaren]
2014-05-05, 13:10
#6

Dalregementsgruppen va e det?

[ludden]
2014-05-05, 16:15
#7

Trevligt att man bevarar området så intakt som möjligt annars brukar man göra massa tillbyggnader och rivningar.

ElLobo
2014-05-06, 00:22
#8

#6: En utbildningsgrupp inom Försvarsmakten med stab i Falun.

Chefen Dalregementsgruppen (DRG) är direkt underställd chefen Livgardet (LG) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Dalarnas län. Dalregementsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Dalarnas län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Källa: Wikipedia

[Björn.B]
2014-05-06, 16:25
#9

Under min värnplikt var vi där en gång under en övning.

[Göteborgaren]
2014-05-08, 21:18
#10

#8 Okej så hemvärnet har flyttat in.

ElLobo
2014-05-08, 21:43
#11

#10: Nja, det är väl istället så att hemvärnets stödorganisation är det enda som fortfarande finns kvar.

_Fisken
2015-09-16, 20:47
#12

Där har jag gjort lumpen. En gång kom en busslass snygga lottor och bosatte sig i A-kasern högst upp. Vi tog längsta stegarna på kvällen och skulle upp till dem. Det var stopp vid fönstret. Där stod kommendoran och skrek åt oss att gå ner. Ha ha. Vilka minnen!

[Göstage]
2018-04-15, 09:58
#13

Aktiviteten på övningsfältet har åter ökat, och i år blir det övningar mellan 20-40 dagar. Bland annat pågår det skjutning med granatkastare innevarande helg och sprängningar nästa, och försvaret vill uppmärksamma Faluborna på den ökade aktiviteten.

http://www.dt.se/dalarna/falun/forsvarets-halsning-till-faluborna-i-helgen-smaller-det-igen-problem-med-obehoriga

[Jimmy.L]
2018-04-15, 13:02
#14

Jag hoppas dom slipper civila som trotsar tillträdesförbudet.

Fornöga
2022-08-13, 09:00
#15

#0 ff Men nu är det åter militär närvaro på Dalregementets område, och en ny kull värnpliktiga har ryckt in för utbildning, den första på 22 år. Och situationen i omvärlden präglar deras tankar: "Det känns som att man gör nytta", säger värnpliktiga Clara Lindén till TT.


Drar mina strån till stacken som medis på Debatt iFokus och Nostalgi iFokus.

När Dalregementet I 13 återinvigdes förra året såg omvärldsläget annorlunda ut. Nu rycker de första värnpliktiga in i Falun på 22 år mitt under Nato-processen
  • Redigerat 2022-08-13, 09:01 av Fornöga
Upp till toppen