Etiketterbergrumbunkrar
Läst 12509 ggr
[Jimmy.L]
2012-08-18, 18:03

Skånelinjen

Även kallad Per Albin-linjen efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson, var en mer än 500 kilometer lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget för att skydda området mot en befarad fientlig invasion.

File:Bunker, Ystad sandskog.jpg

Foto: Wikipedia

Efter första världskriget fanns ingen försvarsplanering för ett krig mot Tyskland. Detta land var ju avrustat i enlighet med Versaillesfreden. Efter den nazityska inmarschen i Tjeckoslovakien 1938 utfördes rekognoseringar av försvarsvärn på sträckan Simrishamn-Falsterbo och Riksdagen beslöt 1939 att anvisa medel för byggnad.

Ungefär samtidigt beslöts att bygga kustartilleribatterier för försvar av hamnarna i Ystad och Trelleborg. Efter den Nazityska anfallet på Danmark utsträcktes befästningslinjen längs Öresund från Falsterbo upp till Skälderviken, varvid ett nytt kustartilleribatteri i hast anlades vid Helsingborg.

I Helsingborgsområdet förstärktes linjen med en andra linje av bakåtvända kulsprutevärn. Som en ytterligare förstärkning byggdes också en skyddsrumslinje med stora skyddsrum för 24 alternativt 48 man (s.k. SK24 och SK48). Denna skyddsrumslinje sträcker sig från Ystad till norr om Helsingborg och omfattar ca 70-talet skyddsrum.

Vid krigsslutet 1945 omfattade värnlinjen 1 063 värn av olika slag (skyddsrum ej inräknade). Avstånden mellan varje fort är 300-400 meter och de flesta ligger i direkt anslutning till havet och är byggda efter en någorlunda likartad mall. (Gäller kulsprutevärnen i den direkta kustlinjen) Under det kalla kriget förstärktes linjen ytterligare med bl a stridsvagnstorn med 7,5 cm kanon som placerades i om- eller nybyggda värnkonstruktioner.

Källa: Wikipedia

[Björn.B]
2012-08-19, 16:49
#1

Stötte på dessa bunkrar när jag var mindre och vi var på semester längs kusten.

[Jimmy.L]
2012-08-19, 17:28
#2

Man har bevarat ett antal bunkrar i Helsingborg.

[Björn.B]
2012-08-19, 17:58
#3

Antar att det är för ett museum?

[Jimmy.L]
2012-08-19, 19:15
#4

http://www.beredskapsmuseet.com/ Har hand om värnen, intresant museum dit hade jag velat ta mig till.

ElLobo
2012-08-19, 22:50
#5

Jo, det är ett mycket intressant museum. Jag var där ett par gånger för många år sedan.

[Jimmy.L]
2012-08-20, 08:32
#6

Ja dom har lyckas bevara heldel intresanta värnkanoner och annat som annars hade plomberas.

Kameratrollet
2015-09-13, 14:01
#7

Leif Högberg har skrivit bra böcker om Skånelinjen. Det finns även kartor i Krigsarkivet i Stockholm som jag skulle vilja komma över och kopiera. Om någon har vägarna förbi där och är villig att kopiera kartor över värnlinjen och fastighetsvärnen kan jag betala.

Jag har markerat in några värn i Nordvästskåne och även fotograferat några.

[Jimmy.L]
2015-09-13, 14:52
#8

#7 Om du har facebook så finns Leif Högberg där han driver flera sajter. Tidningen Fort & bunker är mycket bra.

Kameratrollet
2015-09-13, 16:05
#9

Lade till Fort och Bunker på fejan. Får se om jag ska börja prenumerera på tidningen också. Han gör ett ordentligt jobb den där Högberg.

[Jimmy.L]
2015-09-13, 16:06
#10

#9 Kan bara hålla med dig, har flera böcker skriven av han.

Upp till toppen