Etiketterbergrumbunkrar
Läst 4589 ggr
ElLobo
2014-01-08, 13:40

Fredriksskans

Fredriksskans utanför Gävle byggdes för att skydda staden och Sverige mot de ryska härjningarna.

Minnesstenen. Foto: Elise Hovanta. Bild ur Jan Sterners bok "Tvåtusen år i Gävlebygden" från Knights Förlag.

Fredriksskans var en tidigare skans utanför Gävle.

Skansen var från början ett "värn emot Juten" och byggdes 1612 som ett blockhus på en liten holme i sundet mellan inre och yttre Gävlefjärdarna. Sundet kallades därefter Blockhusharen. 

På Blockhusharen anlades 1716-17 en skans utan kostnad för staten. Skansen, som i början kallades Hugoskans efter dåvarande generallöjtnanten och landshövdingen Hugo Hamilton. fick i juli 1717 fick namnet Fredriksskans efter arvprinsen Fredrik. Den var då färdigbyggd med en hög fästningsvall som på insidan hade tre bastioner för tio kanoner. Där fanns krutkällare, lavettskjul och en barack för besättningen på 40 man.

I början av augusti besköts en rysk fartygsflottilj från skansen. Detta medförde att Gävle då undkom ryska försök till landstigning.

På 1700-talet förbättrades Fredriksskans flera gånger, och Gävle skyddades från ryska angrepp 1719 och 1721 genom eld från Fredriksskans.

Vid början av Gustav III:s ryska krig 1788-90 överfördes Fredriksskans besättning och bestyckning till Vaxholm, men Gävle borgare skaffade då ny bestyckning och en annan besättning samt satte upp "ett formidabelt batteri" på Holmudden vid norra inloppet, under det att det södra inloppet gjordes ofarbart. 

1808 lät kronan grundligt reparera och förstärka skansen, bland annat genom nya bröstvärn och vallgångar. 1892 överläts Fredriksskans till staden Gävle, som rev skansen 1902 för att bygga sin nya hamnbyggnad. På skansens plats restes en 4,5 meter hög minnessten av röd granit med inskrift under en i brons gjuten reliefbild av skansen.

En modell av Fredriksskans 1830 finns på Armémuseum i Stockholm.

Källor

Wikipedia sv 140108

GD.se

[Jimmy.L]
2014-01-08, 14:23
#1

Vilket tråkigt slut den fick.

ElLobo
2014-01-08, 14:39
#2

Håller med.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[ludden]
2014-01-08, 15:34
#3

Ett bra exempel på hur det gamla inte får bevaras.

Mr_Si
2014-01-14, 16:26
#4

Jo den verkar ju ha gjort ett gott arbete med att skydda Gävle…

Upp till toppen