Etikettarmen
Läst 15642 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-09, 16:12

Södermanlands regemente P 10

Södermanlands regemente, P 10, även P 3 och P 10/Fo 43, var ett svenskt pansarförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1942-1957 och 1963-2005. Förbandet var förlagt inom Strängnäs garnison i Strängnäs i Södermanland.

Gamla P10-området, idag Campus Strängnäs.

Foto: Strängnäs kommun.

Genom försvarsbeslutet 1942 kom Södermanlands regemente (I 10) år 1942 att omorganiserades till Södermanlands pansarregemente (P 3), och överfördes till det nybildade truppslaget pansartrupperna. Genom försvarsbeslutet 1958 kom regementet att år 1957 omorganiseras till ett pansarinfanteriregemente och återfördes till infanteriet. I samband med denna omorganisation återfick regementet sitt gamla namn Södermanlands regemente (I 10).

I samband med pansartruppernas omorganisation 1963, omorganiserades regementet återigen till ett pansarregemente och överfördes till pansartrupperna med bibehållet namn, men med beteckningen P 10.

Bland regementets största bedrifter bör nämnas slaget vid Stäket, 13 augusti 1719. Södermanlands regemente marscherade då från djupet av Södermanland till Stäket (Det så kallade Baggens-Stäket vid Saltsjöbaden) och slog, ur marschgruppering, en framryckande rysk armé, med siktet inställt mot Stockholm. Slagets betydelse för Sveriges säkerhet uppmärksammades inte vid tiden. På senare år har bedriften lyfts fram och visat att om svenskarna inte vunnit slaget, skulle huvudstaden och Sveriges självständighet varit reellt hotade av de anfallande ryska styrkorna.

1973 slogs regementet samman med det lokala försvarsområdet och bildade ett försvarsområdesregemente med beteckning P 10/Fo 43. Genom att Livgrenadjärregementet (I 4) avvecklades 1997, övertog Södermanlands regemente ansvaret för Östergötlands försvarsområde (Fo 41) och kom att integrera det i Södermanlands försvarsområde under namnet Södermanlands och Östergötlands försvarsområde (Fo 43). Försvarsområdet kom att avvecklas genom försvarsbeslutet 2000.

Vid regementet var FN-skolan förlagd från 1960- till 1990-talet då den flyttades till Almnäs. Södermanlands regemente har alltid varit främst när det gäller internationella missioner. Bland annat har förbandet ansvarat för första Kongomissionen, Bosnienmissionen, första Kosovomissionen och även den första Liberiamissionen. Regementets officerare har tidigt blivit präglade av den internationella miljön i Försvarsmakten (tidigare Krigsmakten), vilket visat sig varit bara av godo för regementet.

Södermanlands regementes marsch är en av de mest kända svenska marscherna. Arméns Musikkår var förlagd vid P 10 fram till regementets nedläggning.

Södermanlands regemente avvecklades den 4 juni 2005, då det officiellt avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004 och övergick till AO P 10 (avvecklingsorganisation P 10), avvecklingen av förbandet skulle vara helt genomförd till senast den 30 juni 2006.

Den sista värnpliktiga grundutbildningsbataljonen marscherade ut från P 10:s grindar den 8 april 2005. Sista vakt/eskort-plutonen "51:a V/E" muckade från regementet december 2005.

Södermanlandsgruppen (SLG) tillsammans med officerarna vid regementet bär dock traditionerna av regementet vidare genom officersföreningen som fortfarande driver regementets mäss, samt genom idrottsföreningen P 10 IF som främst utövar orienteringsskytte.

[Björn.B]
2012-09-09, 16:37
#1

Soldat hemmet låg till vänster syns inte i bild men där hängde man om kvällarna, det var tider det Tungan ute

[Jimmy.L]
2012-09-09, 17:53
#2

Var där några gånger vi hängde på stan istället.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Björn.B]
2012-09-09, 20:33
#3

Hotellet var jag och några andra några gånger och käkade.

Gnidde
2012-09-10, 10:22
#4

Jobbade där mellan 1993-2005. På driftavdelningen.

Hälsningar Gnidde.

[Björn.B]
2012-09-10, 10:42
#5

#4 Jobbar du kvar inom försvaret? Lärde känna endel trevliga civilanställda främst dom i förådet.

Gnidde
2012-09-10, 14:54
#6

Nej slutade 05 pesion.

Hälsningar Gnidde.

[Göteborgaren]
2014-01-01, 18:59
#7

Vad använder man stället till nu då?

[Jimmy.L]
2014-01-01, 19:44
#8

Skola av något slag.

Upp till toppen