Annons:
Etikettkustartilleriet
Läst 9266 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-26, 14:39

7,5 cm tornpjäs m/57

7,5 cm tornpjäs m/57 är en lätt fast kustartilleripjäs, utvecklad av Bofors för det svenska kustartilleriet i slutet av 1950-talet. Det var främst tänkt att ersätta ett mycket stort antal äldre system som i första hand bestod av 57 mm pjäser av varierande årsmodell. Pjästypen kom att tillverkas i en relativt stor serie, där Sverige byggde 30 trepjäsbatterier och inköpte en rörlig version kallad 7,5/65, samt ett antal fasta pjäser exporterades till Norge.

Swedish KA 7557 1.jpg

7,5 cm tornpjäs m/57 vid batteri Havstoudd, Hemsö.

Pjäsen är monterad i ett pansartorn, med ammunitionsdurk minst 5 meter under marknivån. Sedan början av 1970-talet är tornet försett med en stenliknande maskeringshuv av glasfiber, vilket gör den betydligt svårare att se. Pjäsplatsen har även en markfastsättningsgaffel som eldröret vilar i när det inte används vilket minskar risken för skador från övertryck och markskakningar orsakade av kärnladdningsexplosioner. När pjäsen inte används förses eldröret med ett glasfiberskydd kallat "krokodilen" för att förbättra maskeringen.

Tornpjäs 7,5/57 är en halvautomatisk luftkyld artilleripjäs med vertikal kilmekanism och homogent eldrör försett med krutgasejektor. Den använder enhetspatroner som matas från en under markytan belägen ammunitionsdurk med hjälp av en hiss. Denna matas med ammunition för hand genom att patroner stoppas in i en revolvermekanism i hissens nedre del. Laddningen av pjäsen är halvautomatisk och sker genom att laddaren med handkraft manövrerar ett handtag varvid patronen automatiskt bringas till rätt vinkel, matas in i patronläget och kilen stängs. Tomhylsor skjuts ut bakåt och faller genom ett rör som leder ner i ett träklätt rum i närheten ammunitionsdurken. Normal bemanning för en pjäs är 7 man varav 3 (pjäschef tillika sidriktare, höjdriktare, laddare) befinner sig i tornet och resterande 4 (ammunitionsbefäl, magasinfyllare och 2 st ammunitionslangare) betjänar ammunitionsdurken. Till detta kommer personal för mätstationer, ledning/samband, tross/sjukvård och närskydd (markstridsförband).

Fyra utföranden av pjäsen förekommer, m/57 samt m/57B-D, som avviker något från varandra vad gäller hisslängd (och därmed pjäsbrunnens djup), produktionsteknik för pansarkupolen samt eldledningens presentationsutrustning:

  • m/57 har lång hiss och ett mellanplan i pjäsbrunnen, svetsad pansarkupol och följevisare för Ci 710.
  • m/57B har kort hiss, gjuten kupol och följevisare.
  • m/57C har kort hiss, gjuten kupol och riktindikatorer för ArtE 719
  • m/57D har kort hiss, svetsad kupol och följevisare.

Källa: wikipedia

Annons:
[Björn.B]
2012-09-26, 19:17
#1

Intresant pjäs. den var väl den vanligaste pjäsen om jag för står det rätt?

[Jimmy.L]
2012-09-27, 08:22
#2

Ja den var den vanligaste kustartilleripjäsen som ersatte dom äldre.

[julatopp7018]
2013-12-22, 15:11
#3

Gotland var den första man byggde detta batteri på maximal avstånd till målet är 12000 meter man kan träffa.

[ludden]
2013-12-22, 17:38
#4

En enkel lösning på att ersätta många äldre kanoner som kom från fartyg.

[Jimmy.L]
2013-12-22, 18:02
#5

Det här var ju ett smart paket att uppföra ett bra kustartilleri längs våran kust.

Upp till toppen
Annons: