Etikettkustartilleriet
Läst 11557 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-24, 12:19

Karlskrona kustartilleriregemente

Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2 var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan den 1 januari 1902 och den 31 oktober 2000. Förbandet var förlagt till Karlskrona i Blekinge.

Karlskrona kustartilleriregemente vapen.svg

Karlskrona kustartilleriregemente
(KA 2)

På KA 2 utbildades på senare år rörliga kustartilleriförband för att kunna bekämpa en landstigande fiende med hjälp av rörliga och fasta kustartilleripjäser. De rörliga pjäserna bestod av det så kallade 12/80-systemet. Detta var en artilleripjäs som sköt direktriktad och indirekt eld mot fientliga fartyg för att sänka eller försätta dem ur stridbart skick. Man använde en mätstation som skickade måldata till pjäsen som riktades in efter målets fart och kurs. Eldröret eleverades och riktades framför målet så att målet skulle segla in i granatens bana i luften. KA 2 utbildade även förband med tunga kustrobotar (RBS 15). Denna robot används idag även av svenska flygvapnet, där de avfyras från JAS 39 Gripen samt i flottan där de avfyras från olika fartygstyper, som kustkorvetter.

Innan Kustartilleriet omvandlades till Amfibiekåren, fanns rörliga förband och fasta förband. Ryggraden var det fasta sjöfrontsartilleriet och detta skulle ersättas eller kompletteras med rörliga enheter. De rörliga förbanden skulle om möjligt utgöra en överraskning för en angripare.

De rörliga bestod av rörliga KA-bataljoner som bestod av KA-batterier med vardera fyra pjäser 15,2 cm m/37. I KA-bataljonerna fanns tidigare även rörligt 21 cm artilleri. Sista skottet med dessa 21 cm pjäser sköts f ö 1971. Batterierna med pjäser m/37 med 15,2 cm ersattes med ovanstående 12/80, pjäserna. Totalt ingick sju batterier med 15,2 cm pjäser m/37 i krigsorganisationen, varav KA 2 utbildade 6 och KA 3 det 7.e.

Vidare fanns det rörliga spärrbataljoner som bestod av ett rörligt KA-batterier med tre 7,5 cm pjäser m/65, ett robotbatteri robot 52(trådstyrd) och en rörlig minspärrtropp. Rörliga spärrbataljoner var fordonsburna men kunde även tilldelas sjötransportmedel för gruppering i skärgårdsmiljö. Rörliga spärrbataljoner kunde bekämpa sjömål i en eller två farleder. & bataljoner ingick i krigsorganisationen, varav KA 2 utbildade det första avsett för Västervik/St Annas skärgård samt det sjätte avsett för Skånes östkust.

12/80 var den sista artilleritypen och KA 2 utbildade två bataljoner, 1. KA-bataljonen avsedd för Skåne och 3. KA-bataljonen som var avsedd för Blekinge. Som kuriosa kan nämnas att 1. KA-bataljonen hade sin andrahandsuppgift i Norrland.

KA 2 utbildade en rad fasta artilleriförband, varav de modernaste utgjordes av 7,5 cm batteri m/57 (placerade i Malmö, Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Karlshamn, Järnavik samt Aspö (Ellenabben)och 12 cm batteri m/70 (placerade i Trelleborg och Ystad).

Det fanns även rörliga spärrkompanier som bestod av robotbatteri med robot 52 och rörlig minspärrtropp. Rörliga spärrkompanier hade egna båttransportmedel. Spärrkompanier kunde bekämpa sjömål i ett inlopp. Oftast framför hamnar eller i trånga farleder. Rörliga spärrkompanier hade en kompetens och ledningsfunktion som gav utrymme för att kunna leda ytterligare förband, t ex markstridsplutoner, luftvärn, befintligt fast KA-artilleri, m.fl.

KA 2 kom i och med försvarsbeslutet 2000 att läggas ned. Vid nedläggningen den 31 oktober 2000 var KA 2 det kustartilleriregemente som var det mest kompletta, det enda som inte utbildades var attackdykare. I och med att KA 2 lades ner försvann det rörliga artilleriet samt tung kustrobot. I Robotsystem 15 fanns nästan en miljard investerat som gick om intet. Som plåster på såren fick Karlskrona och Kungsholmen utbildningsansvaret för marinens Bassäkerhetspluton. Denna kom att från och med 2007 att omlokaliseras till Göteborgs garnison som ett detachement till Första amfibieregementet (Amf 1).

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_kustartilleriregemente

[Björn.B]
2012-09-24, 15:50
#1

Intresant förband. Tråkigt att den inte fick finnas kvar.

zoncar
2013-08-22, 18:47
#2

vart på Ka 2 som menig 1986 1:batt  och även på 4:batt robot

zoncar
2013-08-22, 18:48
#3

jag glömde nämna att jag vart nån konstig form av rr man (radar)

[Jimmy.L]
2013-08-22, 20:47
#4

Funderar faktiskt att besöka Karlskrona nästa år, en intressant stad med mycket att se.

[ludden]
2013-08-22, 21:10
#5

Finns det ett KA2 museum där nere?

ElLobo
2013-08-22, 22:49
#6

Ute på Aspö ligger Museet för Rörligt Kustartilleri. Det finns med i vår länksamling om det är någon som behöver kontaktuppgifter.

Upp till toppen