Etikettmarinen
Läst 18754 ggr
Jimmy.L
2012-09-27, 16:14

Kustjägare

Utbildningen av svenska kustjägare har till dags datum pågått i över 50 år. De första kustjägarna ryckte in den 1 januari 1957 vid Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1) på ön Rindö utanför Stockholm. Den 15 september 1956 under kustartilleriorder nummer 77 fastslogs det att kustartilleriet skulle inleda en försöksutbildning av kustjägare. Det var efter att kustartilleriet hade saknat en rörlig och slagkraftig dimension i försvarssystemet. Den 8 januari 1957 ryckte den första kullen in som bestod av 85 utvalda aspiranter in till dåvarande KA 1. Överbefälhavare General Nils Swedlund tog sedan beslut efter en positiv utvärdering att godkänna bildandet av ett kustjägarförband.

Förbandet använder en rad farkoster och transportsätt för att lyckas med sin uppgift. Det kan exempelvis vara fotmarsch, kajak, hjulgående fordon, stridsbåt, gruppbåt, gummibåt, fallskärmshoppning, helikopter, ytsim eller dykning. Ofta krävs en kombination av dessa för att nästla sig in och hämta viktiga underrättelser. Känslig utrustning som behöver medföras packas i vattentäta packsäckar.

För att bli en godkänd kustjägare krävs det av den enskilda aspiranten att framgångsrikt klara av en rad fysiska och traditionella prov. Först när dessa är avklarade kan aspiranten titulera sig "Kustjägare" och får rätt att bära den gröna baskern och den gyllene treudden, kustjägarnas utbildningstecken.

Offentliga krav:

  • Stridshinderbana 5,2 kilometer forcering med cirka 20 kg packning under 42 minuter
  • Snabbmarsch 6,5 kilometer plutonsgemensam löpning i kuperad terräng med cirka 20 kg packning under 40 minuter, krav på att springa på formation
  • Distanspaddling 120 distansminuter (motsvarar cirka 22,2 mil) kajakpaddling med tidskravet max 48 timmar
  • Utbildningskontroll Neptuni (Uthållighetsövning som pågår cirka 4 dagar)
  • Utbildningskontroll Bronto (Kombinerad uthållighetsprov/insats cirka 2 veckor)

Utöver dessa enskilda prov så ska soldaten klara av alla de andra kraven som ställs och som inte är offentliga.

Björn.B
2012-09-27, 18:12
#1

Ja det krävs styrka men även uthålighet…

Skärgårdskocken.

Jimmy.L
2012-09-28, 09:05
#2

Ja det är en mycket tuff utbildning!

[ludden]
2013-08-05, 19:24
#3

Finns kustjägarförbanden kvar idag eller ingår dom i något annat förband?

ElLobo
2013-08-05, 21:32
#4

#3: De finns väl fortfarande kvar, men kustartilleriförbanden har bytt namn till amfibieförband.

julatopp7018
2013-08-06, 17:26
Upp till toppen