Etiketterbergrumbunkrar
Läst 4125 ggr
[Jimmy.L]
2013-07-17, 17:00

Minförråden

Under det andra världskriget kom man att bygga ett antal minförråd längs kusten. Minfartygen skulle snabbt kunna ta sig till dessa förråd och lasta minorna.

 Efter kriget insåg man att minförrådet som består av en kammare och vid en olycka kunde hela förrådet gå förlorad. Men man behövde även fler förråd och säkrare förvaring av minorna. Man började spränga ut minförråd i bergen men nu med flera kammare så om en olycka var framme skulle bara en kammare gå förlorad medans dom andra kammarna skulle klara sig. Det stora behovet av bergrum gjorde att man tvingades även bygga betongförråd även på land långt från kusten för att kunna förvara alla minor. Marinen hade 25 olika minor och runt 20.000 minor i dessa förråd. Dom sista bergrummen till minorna var klara så sent som början av 80-talet.

Även kustarilleriet hade förråd men hade inte samma problem då deras minor låg i havet.

[Björn.B]
2013-07-17, 19:48
#1

Låg det inte ett förråd i Oxdjupet i Stockholm?..

[ludden]
2013-07-17, 20:52
#2

Ett bra exempel på problem med städerna växte var att man tvingades flytta ett minförråd i Göteborgshamn, man behövde en nödlösning tills det nya förrådet var klart i Göteborgs skärgård och man köpte in en pråm från Finland och ställde ett tillfälligt förråd på pråmen.

[Jimmy.L]
2013-07-18, 08:45
#3

#2 Du verkar kunna en del om sjöminor.

[ludden]
2013-07-18, 10:01
#4

3 Nja jag har läst på mig endel.

Upp till toppen