2017-02-26 16:16 #0 av: Jimmy.L

Hemvärnet utgör idag drygt 40 procent av Försvarsmakten och har de senaste åren genomgått en positiv utveckling. Medelåldern har sänkts, förbanden är mer välövade och modern utrustning har tillförts Hemvärnet.

http://www.jp.se/article/debatt-gor-hemvarnet-till-en-egen-forsvarsgren/