2016-07-06 08:38 #0 av: Jimmy.L

Tom Nilsson Hedlund och Cilla Skoglund träffades genom deras gemensamma vänner inom hemvärnet. Det visade sig att de delade intresse för motorfordon och militärhistoria. Tillsammans äger de många militärfordon. Främst från andra världskriget. Vi kan säga att de är riktiga Entusiaster.

http://www.st.nu/noje/tv/entusiasterna-tom-och-cilla-samlar-pa-militarfordon-fran-andra-varldskriget