Etikettmarinen
Läst 4919 ggr
[julatopp7018]
2012-11-28, 14:04

HMS Psilander (18)

HMS Psilander (18) var en jagare i svenska flottan. Psilander och systerfartyget HMS Puke köptes in från Italien år 1940. Hon sjösattes i Italien den 24 juni 1926 för italienska marinen som eskortjagare med namnet Giovanni Nicotera av Sella-klass och köptes av Sverige 1940 som då också bytte namn på fartyget. Jagaren var uppkallad efter Gustaf von Psilander som 1704 med skeppet Öland tappert stred mot en engelsk eskader.

Foto commons.wikimedia

Psilander byygdes vid Pattison-varvet Neapel och sjösattes den 29 januari 1926. Fartyget levererades den 8 januari 1927 till den italienska marinen och fick då namnet Giovanni Nicotera efter en italiensk politiker. År 1929 moderniserades fartyget varvid de tre 12 cm kanonerna byttes ut mot fyra modernare, vilket ledde till att även det förliga tornet fick ett dubbellavetage.

I december 1939 avreste en svensk kommission till Italien för att utreda möjligheten för Sverige att köpa örlogsfartyg från landet. Detta ledde till att Psilander- och Romulusklasserna införskaffades. Den 14 april avgick alla fyra jagarna tillsammans från La Spezia och den 10 juli ankom fartygen till Göteborg.

Efter ankomsten till Sverige sattes Psilander i göteborgseskadern. Med tiden visade sig fartyget vara för vekt byggt och rullade kraftigt i sjögång, vilket gjorde att man var tvungen att bygga in förstärkningar och montera slingerkölar på skrovet. Dessutom medförde akterskeppets låga fribord att det ofta översköljdes vid dåligt väder. År 1941-1942 modifierades fartygens bestyckning. Luftvärnet byttes ut mot två 40 mm luftvärnsautomatkanoner m/36 och två dubbla 8 mm luftvärnskulspruta m/36, 45 cm torpederna byttes ut mot 53 cm torpeder, och sjunkbombskastare och sjunkbombsfällare installerades.Efter en mycket kort tjänst lades båda fartygen i materielberedskap mellan 1943 och 1944.

Psilander utrangerades den 13 juni 1947, vartefter hon användes vid skjut- och sprängförsök innan hon till slut skrotades i Karlskrona 1949.

Källa sv.wikipedia 2012-11-28

[Björn.B]
2012-11-28, 16:16
#1

Måste vara ovanligt att Sverige köper in använda fartyg?

[julatopp7018]
2012-11-28, 19:51
#2

Har väl hänt några gånger, och vi köpte ju in pansarskytte fordon som var använda.

Upp till toppen