Etikettarmen
Läst 5551 ggr
[julatopp7018]
2012-11-27, 08:49

Bohusdalgruppen

Bohusdalgruppen (BDG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan år 1992. Förbandets stab är förlagd till Skredsvik i Bohuslän.

Foto commons.wikimedia

I samband med att Bohusläns regemente (I 17) med dess brigad avvecklades den 30 juni 1992. Bildades Bohusdalgruppen den 1 juli 1992 under namnet Bohusgruppen som en försvarsområdesgrupp inom dåvarande Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32).

I samband med att antalen försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996 kom Bohusgruppen att byta namn den 1 januari 1998 till Bohusdalgruppen och ingick i det nya försvarsområdet Västra Götalands försvarsområde (Fo 32).

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni år 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västra Götalands försvarsområde (Fo 32). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län.

Då Bohusdalgruppen, Skaraborgsgruppen och Älvsborgsgruppen redan var organiserade som försvarsområdesgrupper inom Västra Götalands län, kom endast Göteborgsgruppen att tillkomma inom länet den 1 juli 2000. Försvarsområdesgrupperna överfördes i sin tur från Västra Götalands försvarsområde (Fo 32) den 1 juli 2000 till Södra militärdistriktet (MD S).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Bohusdalgruppen (BDG) överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Skaraborgs regemente (P 4) från och med den 1 januari 2006.

Bohusdalgruppen (BDG) är sedan 1 januari 1998 traditionsbärare för Bohusläns regemente (I 17).

Gruppens stab är samlokaliserade Skredsvik med delar ur Marinen och FMLOG.

Chefen Bohusdalgruppen (BDG) är direkt underställd chefen Skaraborgs regemente (P 4) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i nord-västra delen av Västra Götalands län. Bohusdalgruppen (BDG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i nord-västra delen av Västra Götalands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Bohusdalgruppen utbildar en hemvärnsbataljon. Till och med den 31 december 2010 organiserades gruppen två stycken bataljoner, Bohusläns- och WestGöta Dals hemvärnsbataljon, vilka slogs ihop och bildade den 1 januari 2011 Bohusläns hemvärnsbataljon eller 331.hemvärnsbataljonen.Efter 1/1 2012 heter bataljonen 40. Hemvärnsbataljonen.

Hemvärnsbataljon (Bohusläns hemvärnsbataljon) 

  • Bataljonsstab med ledningspluton
  • 401. Insatskompani
  • 402. Insatskompani
  • 403. Bevakningskompani
  • 404. Bevakningskompani WestGötaDals Hv Bev Kompani
  • 405. Sjötransportpluton

Källa sv.wikipedia 2012-11-27

[Jimmy.L]
2012-11-27, 09:43
#1

Hemvärnet hör man sällan om nu förtiden.

[julatopp7018]
2012-11-27, 11:54
#2

Ja det var länge sen jag såg folk ur hemvärnet.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Björn.B]
2012-11-27, 13:37
#3

Hur stor är en bataljon inom hemvärnet?

[julatopp7018]
2012-11-27, 17:11
#4

mellan 400 och 1200 man.

[Björn.B]
2012-11-27, 20:44
#5

Så det kan skilja sig från olika förband?

[julatopp7018]
2012-11-28, 08:59
#6

Ja.

[Björn.B]
2012-11-28, 12:33
#7

Okej.

Upp till toppen