Annons:
Etikettartilleriet
Läst 5957 ggr
[julatopp7018]
2012-11-21, 13:45

Bodens artilleriregemente

Boden artilleriregemente (A 8), Norrlands artilleriregemente (A 8) och Norrlands artilleribataljon (Artbat/I 19), var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1919 och 2005. Förbandet var förlagt inom Bodens garnison i Boden i Norrbotten.

A 8

Foto commons.wikimedia

Bodens artilleriregemente (åren 1998-2000 benämnt Norrlands artilleriregemente, A 8) bildades 1920 genom en uppdelning av Boden-Karlsborgs artilleriregemente varvid delarna förlagda i Boden bildade Bodens artilleriregemente. 1951 inlemmades Norrbottens artillerikår (A 5) i regementet. Från slutet av 1960-talet kom regementet att tillföras 26 stycken exemplar av Bandkanon 1 C, vilka man kom bli ensam om att utbilda på. 1975 införlivades Bodens försvarsområdesstab (Fo 63) i regementet och man fick den nya benämningen A 8/Fo 63. 1994 avskildes försvarsområdesstaben från regementet och blev från 1 juli samma år ett självständigt förband under namnet Bodens försvarsområde (Fo 63).

Unikt för Bodens artilleriregemente var att man tillsammans med Upplands regemente (S 1/Fo 47) var införlivade med försvarsområdesstaben, vilken normalt tillhörde ett brigaduppsättande regemente.

Vid nedläggningen av Östersundsförlagda Norrlands artilleriregemente (A 4), år 1998, övertog A 8 inte bara förbandets traditioner utan också dess namn. Regementet avvecklades genom försvarsbeslutet 2000 och utbildningsbataljonen, Norrlands artilleribataljon, blev en del av Norrbottens regemente (I 19). Genom försvarsbeslutet 2004 flyttades Artilleriregementet (A 9), 2005 från Kristinehamns garnison till Bodens garnison. Varvid Norrlands artilleribataljon upphörde som en del av I 19 och Artilleriregementet tog över all artilleriutbildning i Sverige.

Regementet kom att fram till år 2000 att utbilda tre olika förbandstyper, fördelningskanonbataljoner, fördelningshaubitsbataljoner och Norrlands (Mek-)haubitsbataljoner fördelade på Fältjägarbrigaden (NB 5), Ångermanlandsbrigaden (NB 21) och Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19).

Det för Boden unika vapensystemet Bandkanon 1 C upptogs inte i 2000-talets insatsförsvar och endast haubitsbataljoner utbildades (fälthaub 77 B).

Bodens artilleriregementes heraldiska vapen är "I fält av silver en genomgående, röd krenelerad mur med porttorn. Skölden lagd över två svarta kanoneldrör i kors." Skölden motsvarar således Bodens kommunvapen. Bodens artilleriregemente hörde till de få regementen som delade vapen med en stad.

Källa sv.wikipedia 2012-11-21

Annons:
[Björn.B]
2012-11-21, 15:06
#1

Så det här regementet finns inte idag?

[julatopp7018]
2012-11-21, 15:26
#2

Nix det är nerlagt…

ElLobo
2012-11-21, 15:31
#3

Det enda som finns kvar numer är A 9 som flyttat till Bodens garnison, och numera heter Artilleriregementet.

[Björn.B]
2012-11-21, 20:28
#4

Okej…

Upp till toppen
Annons: