Etikettmarinen
Läst 7479 ggr
[julatopp7018]
2012-11-10, 16:56

Visbyklass (korvett)

Visbyklass eller Korvett typ Visby är en serie omfattande fem korvetter som utformats av Försvarets materielverk, FMV och tillverkas av Kockums AB i Karlskrona.

Fartygen har smygegenskaper, (eng. stealth), och är utformade för att kunna fullgöra många olika typer av uppgifter. Skroven till de 650 ton tunga fartygen tillverkas av kolfiberarmerat plastlaminat i stället för stål. Fartygen saknar även konventionella propellrar och utnyttjar istället vattenjetaggregat som drivs av ett kombinationsmaskineri bestående av både dieselmotorer och gasturbiner. Det första fartyget i serien sjösattes den 8 juni 2000 och den 16 december 2009 levererades de första två fartygen till marinen.

Från början beslutade regeringen att Visbyklassen skulle bestå av sex fartyg. Dessa skulle levereras i två delserier, den första om fyra fartyg, och den andra om två fartyg. Försvarets materielverk (FMV) påbörjade arbetet med projektet år 1995 och 1999 bedömde man att de sex fartygen skulle vara operativa år 2010. År 2001 beslutades på politisk nivå att fartygsserien skulle minska med ett fartyg, och att alltså bara fem skulle byggas.

Visbyklassens fartyg ersatte de föråldrade robotbåtarna i Norrköpingsklassen, och avsågs med sin betydligt större uthållighet än dessa, och andra dåvarande svenska ytstridsfartyg, öka de svenska fartygsförbandens användbarhet. Redan från början utrustades fartygen även för att kunna samarbeta med övriga delar av totalförsvaret, såsom flygvapen, kustbevakning, räddningstjänst, tull och polis samt den civila sjöfarten.

Vid projekteringen avsågs korvetterna ges förmåga att lösa uppgifterna

  • minröjning
  • ubåtsjakt
  • ytstrid
  • havsövervakning och sjöfartsskydd
  • stöd till det civila samhället vid exempelvis olyckor till sjöss
  • deltaga i internationella insatser

De första fartygen i klassen att överlämnas till marinen var HMS Helsingborg (K32) och HMS Härnösand (K33). Vid en ceremoni i Karlskrona den 16 december 2009 överlämnades de till Tredje sjöstridsflottiljen. Vid leveransen var dessa båda fartyg av version fyra, vilket innebar att den planerade robot- och torpedbestyckningen saknas och beväpningen utgörs enbart av en allmålskanon tillsammans med lätta och tunga kulsprutor. Fartygen planeras att efter att ha varit operativa i två-tre år lämnas tillbaka till FMV för uppgradering till version fem.

De resterande tre fartygen planeras att överlämnas till Försvarsmakten åren 2012 och 2013 och kommer att vara av version fem. I version fem avses både sjömålsrobot RBS-15 Mk2 och torpeder vara integrerade.

Källa sv.wikipedia

Första robotskottet från en Visbykorvett

[Björn.B]
2012-11-10, 17:53
#1

Dom är häftiga.

[julatopp7018]
2012-11-10, 18:54
#2

Ja dom har häftiga linjer, inte som traditionella fartyg.

[Jimmy.L]
2012-11-10, 20:05
#3

Plåt lådor.

[julatopp7018]
2012-11-10, 22:03
#4

Haha Jimmy du gillar dom inte alls.

[Björn.B]
2012-11-11, 10:30
#5

Var det bara jag som tyckte skyddsvakterna såg lite sura ut.

Upp till toppen