Etikettstridsvagnar-pansarfordon
Läst 3180 ggr
[Jimmy.L]
2012-10-08, 11:27

Vijayanta

Vijayanta (segraren) är en stridsvagn byggd på licens i Indien sedan 1964. Stridsvagnen är baserad på Vickers MBT Mk 1.

Foto: wikimedia

Vickers MBT Mk 1 utvecklades Vickers som ett privat projekt, då Chieftain upplevdes som för dyr för vissa potentiella exportländer.[1] Det är oklart hur många stridsvagnar som totalt kom att tillverkas, men många källor är överens om att vid 2000-talets början fanns över 1000 vagnar kvar i olika grader av beredskap.

För att upprätthålla stridsvagnarnas stridsvärde har fortlöpande moderniseringar gjorts. Det första var inköpet och licenstillverkningen av Marconis SFCS 600-eldledningssytem 1981. Ett modernare systemet vid namn BEL började också användas, och bägge systemen användes länge parallellt, det förstnämnda på stridsvagnar med beteckningen Mk 1A och den senare på vagnar med beteckningen Mk 1B. Ett jugoslaviskt system med beteckningen SUV-T55A har också nämnts i samband med Vijayanta, möjligen som en del i det förkastade Bison-projektet. Detta projekt, lanserat 1981 och avbrutet sex år senare, skulle ha inneburit en större ombyggnad av fordonen, med ny motor, förnyat pansarskydd, nya navigeringssystem och nytt eldledningssystem. Projektet blev återigen aktuellt i början på 1990-talet då Arjun-projektet drabbades av nya förseningar, men verkar inte heller denna gång ha lett till några större beställningar.

Fordonen är numera utrustade med ett modernt kompositpansar vid namn Kanchan utvecklat för Arjun.

I kriget 1971 hade Indien tillgång till ungefär 300 Vijayntas, som tillsammans med ungefär 450 ryska vagnar utgjorde den huvudsakliga beväpningen av Indiens pansartrupper. På grund av antalet Viajyantas i bruk spelade de också en stor roll i kriget.

Vijayanta användes vid Operation Blue Star, Massakern i Gyllene templet, där åtta vagnar sköt cirka åttio 105 mm granater mot Akal Takht.

Vijayantas sista större insats i strid blev Kargil-konflikten, där den deltog tillsammans med modernare konstruktioner.

Källa: wikipedia

[Björn.B]
2012-10-08, 16:38
#1

Hur står sig den här vagnen mot tex Leopard 2?

[Jimmy.L]
2012-10-08, 16:51
#2

Om jag fattar det rätt så står den i förråd just nu.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Björn.B]
2012-10-08, 18:15
#3

Var inte det jag frågade efter, jag skulle vilja veta hur den står mot Leopard 2!

[Jimmy.L]
2012-10-08, 18:24
#4

Omöjligt att säga, beror på miljön mm.

Upp till toppen