Etikettluftvärnet
Läst 4765 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-23, 08:54

Östgöta luftvärnsregemente

Östgöta luftvärnsregemente, A 10, Lv 2, var ett svenskt luftvärnsförband inom Krigsmakten som var aktivt mellan 1938 och 1962. Förbandet var förlagt inom Linköpings garnison i Linköping, Östergötland.

Övning med strålkastare för luftvärn på A 10, Linköping , Sverige hösten 1939. Foto: commons.wikimedia

Östgöta luftvärnsartilleriregemente uppsattes den 1 oktober 1938 och förlades till Linköping, där de övertog kasernerna från det tidigare avvecklade Andra livgrenadjärregementet (I 5). De första värnpliktiga vid regementet ryckte in i den 9 mars 1939, och fördelades på fyra batterier. Samma år den 1 oktober fick regementet namnet Östgöta luftvärnsregemente (A 10). Vidare förlades Luftvärnets officersaspirantskola samma år till regementet. Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en mer självständig roll inom artilleriet. Vilket föranledde till att ett flertal luftvärnsdivision organiserades. Östgöta luftvärnsregemente var ett av de regementen, som under åren 1939 och 1942 kom att stå som stam för ett flertal luftvärnsförband.

1939 till 1941 förlades ett detachement ur regementet till Stockholm, vilket benämndes Östgöta luftvärnsartilleriregementes detachement i Stockholm (A 10 S). A 10 S avskiljdes 1941 och bildade ett självständigt regemente. 1940 och 1942 organiserade regementet en beredskapsdivision för luftförsvaret av Sundsvall och Malmö. 1941 omorganiserades dessa två beredskapsdivisioner till Sundsvalls luftvärnsdivision (A 10 Su) och Malmö luftvärnsdivision (A 10 M). Genom försvarsbeslutet 1942 överfördes regementet 1942 till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet. Och fick det nya namnet Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2), varvid detachementen i Malmö och Sundsvall bildade självständiga förband under namnen Skånska luftvärnskåren (Lv 4) respektive Sundsvalls luftvärnskår (Lv 5).

Genom att Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3) omlokaliserades till Norrtälje 1952. Övertog Östgöta luftvärnsregemente ansvaret för det till Gotland detacherade luftvärnsbatteriet, varvid batteriet ändrade beteckningen från Lv 3 G till Lv 2 G. I samband med försvarsbeslutet 1958 kom Östgöta luftvärnsregemente att avvecklas den 31 mars 1962. Regementet övergick till avvecklingsorganisation benämnd Lv 2 A, och utbildade värnpliktiga fram till den 31 mars 1963.

Traditionerna över regementet samt regementets marsch övertogs av Gotlandsbatteriet, som omorganiserades till Gotlands luftvärnsdivision (Lv 2). Regementets kaserner i Linköping övertogs av Svea artilleriregemente (A 1), som omlokaliserades från Rissne, Sundbyberg. Från den 1 juli 2000 bevaras minnes av regementet av Luftvärnsregementet (Lv 6).

Luftvärnets kadettskola, från början benämnd Luftvärnets officersaspirantskola (LvOAS), omlokaliserades från Karlsborg till Linköping den 20 oktober 1939, och huserades i 6:e kasernen. Den 29 september 1943 återgick skolan till Karlsborg, för att redan ett år senare den 3 oktober 1944 återkomma till Linköping. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Luftvärnets kadettskola (LvKS). Skolan byte åter namn den

Den 1 januari 1962 byte skolan återigen namn till Luftvärnets kadett- och aspirantskola (LvKAS). Då Östgöta luftvärnsregemente avvecklades den 31 mars 1962, tillhörde skolan den avvecklingsorganisation som blev kvar i Linköping. Skolan omlokaliserades senare den 1 september 1962 till Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i Göteborg. Där den blev kvar fram till 1991, då den uppgick i Arméns luftvärnscentrum (LvC) i Norrtälje.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-23

[Björn.B]
2012-11-23, 09:43
#1

Det var en häftig bild, kan tänka mig att många såg den där övningen.

[julatopp7018]
2012-11-23, 11:25
#2

ja inte är det små strålkastare man använde.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Dioramabyggare
2017-02-05, 07:07
#3

På det regementet gjorde jag lumpen 😍. Men då hette regementet A1.

[Jimmy.L]
2017-02-05, 07:50
#4

#3 Kul, då har du många minnen från den tiden. 🙂

Upp till toppen