Etikettövrigt
Läst 1542 ggr
ElLobo
2016-11-16, 09:14

Sveriges framtida försvar -- del 25

Diskussionen om Sveriges framtida försvar fortsätter.

Tidigare länkar:

Jimmy.L
2016-11-24, 07:51
#1

Försvarsmakten vill organisera om sin ledning för att försvarsgrenarna – armé, flyg och marin – ska ”fungera under angrepp”, skriver Svenska Dagbladet. Enligt ett internt förslag flyttar ledningsstaberna ut från högkvarteret i Stockholm. Marinstaben hamnar på Musköbasen söder om Stockholm. Flygstaben utlokaliseras till Uppsala. Arméstaben placeras antingen på Livgardet i Kungsängen eller i Enköping.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/f%C3%B6rsvaret-sprider-ut-sina-staber-1.3985433

KimE
2016-11-24, 11:21
#2

Försvaret flyttar staberna till hårdgjorda anläggningar. Vad vet de som inte svenska folket vet?

http://cornucopia.cornubot.se/2016/11/forsvaret-forbereder-sig-for-krig.html#more

Jimmy.L
2016-11-28, 14:22
#3

Ett av områdena var påtänkt som fritidshusområde. Men i det nya säkerhetspolitiska läget vill Försvarsmakten behålla all mark man har kvar på Gotland.

http://www.helagotland.se/samhalle/darfor-vill-forsvaret-behalla-all-mark-pa-gotland-13507723.aspx

Jimmy.L
2016-11-29, 18:09
#4

Försvarsmakten markerar för att behålla all resterande mark på Gotland. – Ja, vi fryser läget just nu i avvaktan på vilken verksamhet som ska bedrivas på Gotland, säger överste Lars Träff till Hela Gotland.

http://www.svd.se/forsvaret-fryser-laget-pa-gotland--vill-behalla-mark#sida-2

KimE
2016-12-02, 08:37
#5

Framtidens utmaningar kräver ökad förmåga. Ryssland planerar att fortsätta öka sina förmågor samtidigt som Sveriges förmågor kommer att minska med nuvarande försvarsambitioner.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/12/framtidens-utmaningar-kraver-okad-forsvarsformaga/

Jimmy.L
2016-12-02, 08:58
#6

Ja det är upp till våra politiker nu att avgöra hur vi ska kunna försvara oss och hoppas dom inser att ett starkare försvar behövs.

Jimmy.L
2016-12-05, 07:24
#8

Vore intressant att vet hur många fordom man lyckades skrapa ihop och om man kommer bygga fler.

KimE
2016-12-05, 07:36
#9

Ja det vore det om tre lastbilar - avskjutningsramp sålts på auktion och ett system står kvar på museum kan det inte vara något stort antal. Hoppas de får igång någon ArtE också. Det måste finnas möjligheter att bygga nya system också.

Jimmy.L
2016-12-08, 13:17
#10

Centerledaren Annie Lööf vill ha en ny försvarsberedning med målsättningen att höja försvarsanslagen.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/annie-loof-kraver-hojda-anslag-till-forsvaret

Jimmy.L
2016-12-08, 16:23
#13

#12 Får läsa den i morgon rätt många sidor.

KimE
2016-12-08, 18:00
#14

Partierna lägger fram olika utspel om hur mycket mer de vill lägga på försvaret.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24066851.ab

Jimmy.L
2016-12-09, 09:10
#15

På kort sikt skulle färre soldater och befäl vara beredda att rycka ut med kort varsel, om de används för att utbilda värnpliktiga, enligt Officersförbundet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6582099

KimE
2016-12-09, 09:22
#16

Men nuvarande organisation ska vara byggd för att utbilda 4000 soldater per år medan de har fått en variation på mellan 2000-3500 rekryter vilket i sin tur har gett en brist på soldater i förbanden.

Jimmy.L
2016-12-09, 09:39
#17

#16 Håller med, det måste ju vara bättre att man fyller upp kvoten som man behöver än att ha brist på soldater.

KimE
2016-12-09, 09:51
#18

Arbetsbelastningen i förbanden skulle minska redan efter ett par år med fulla utbildningar.

Jimmy.L
2016-12-09, 10:57
#19

Visst är det så, hoppas bara officersförbundet inser det.

KimE
2016-12-14, 12:54
#20

Försvaret bör återfå ansvaret för materiel och logistik försörjning enligt utredare.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24096830.ab

Jimmy.L
2016-12-14, 13:18
#21

#20 Mycket bra.

Jimmy.L
2016-12-16, 13:59
#22

På grund av det försämrade säkerhetsläget beslutade riksdagen 2015 att krigsorganisationen som man beslutat om 2009 ska övas och kunna mobiliseras inom en vecka. Men trots en anslagshöjning för åren 2016–2020 så räcker inte pengar. Nu tillsätter regeringen en utredare, Ingemar Wahlberg, för att få fram fakta inför nästa försvarsbeslut.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsnotan-kan-landa-pa-400-miljarder-kronor/

Jimmy.L
2016-12-16, 14:12
#23

Länsstyrelsen har idag meddelat beslut i ett ärende som rör bygglov för förråd, skärmtak m.m. inom Tofta skjutfält. Länsstyrelsen avslår överklagandena och beslut om att ge bygglov står fast.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/nyheter/2016/pages/bygglov-star-fast-pa-tofta-skjutfalt.aspx/

KimE
2016-12-16, 14:29
#24

En ny utredning för att få fram något man redan vet och lägga ansvaret på nästa regering i stället för att öka anslaget genast.

Jimmy.L
2016-12-16, 15:07
#25

Så är ju politiker, det ska utredas och sedan ska utredningen utredas. 🤪

KimE
2016-12-28, 18:59
#26

http://www.defensenews.com/articles/sweden-faces-major-funding-challenge-in-defense-modernization

I Sveriges nästa försvarsbudget period behövs 34-44b$ över fem år eller ca7-9b$ per år vilket skulle innebära en kraftig höjning.

Intervju med Peter Hultkvist.

Jimmy.L
2016-12-29, 08:20
#27

Sverige är på väg att göra en jätteinvestering i nytt luftvärn. Valet står mellan ett amerikanskt och ett europeiskt system och kostnaden är så hög att det sannolikt blir den största pågående försvarsaffären efter stridsflygplanet Gripen. Beslutet väntas i vår och det kommer att påverka Sveriges försvar de kommande 30–40 åren.

http://www.svd.se/patriotmissiler-for-miljarder-kan-bli-sveriges-nya-luftvarn

Jimmy.L
2016-12-31, 18:08
#29

Från och med 2017 återinförs den allmänna värnplikten. Mycket tyder på att förslaget klubbas igenom redan i mars. Men långt ifrån alla 18-åringar kommer att kallas till mönstring.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-unga-kallas-in-nar-varnplikten-aterinfors

denstore
2017-01-03, 16:00
#30

#28 De tongångarna som de framför om Patriot är rätt överdrivna. Visst är inte Patriot världens bästa system längre, men det är inte alls ett så dåligt alternativ som det beskrivs på den sidan. De problem som fanns under gulfkriget har åtgärdats, och Patriot har uppgraderats i 3 generationer sedan dess. Att representanter för försvaret vill ha det modernare franska systemet handlar nog om att de vet med sig att våra folkvalda har en tendens att köpa för lite av allt, vilket delvis kan kompenseras av att ha hög prestanda. Dessutom klagas det över Patriots mobilitet på den sidan, och då vet jag inte riktigt vad de menar. Patriot är lastbilsburet. Känns inte som ett stort problem på Gotland eller var man nu har tänkt att placera dem.

Jimmy.L
2017-01-03, 16:21
#31

#30 Jo, det är nog inget större fel på Patriot. Fast Aster känns som den kan hålla lite längre innan det är dags får en ny upphandling av LV. Vi får väl se hur FM kommer fram till efter storövningen i september då båda systemen ska testas.

Jimmy.L
2017-01-06, 08:10
#32

Försvarsmakten saknar upp till åtta miljarder om året för att kunna genomföra den nuvarande försvarsuppgörelsen på rätt nivå och på utsatt tid, totalt runt 30 miljarder. Det hävdar Anders Carell, tung chef inom Försvarets Materielverk (FMV), för SvD.

http://www.svd.se/forsvaret-saknar-30-miljarder-till-2020

Jimmy.L
2017-01-06, 08:14
#33

Snabbt försämrat omvärldsläge. Totalt vill vi satsa 8,5 miljarder kronor extra på försvaret under nuvarande inriktningsperiod utöver de redan beslutade ökningarna. Vad som görs först bör baseras på var Försvarsmakten ser störst behov, men insatser som snabbt höjer försvarsförmågan bör prioriteras, skriver fyra företrädare för M.

http://www.dn.se/debatt/hoj-forsvarsanslaget-med-500-miljoner-i-varbudgeten/

KimE
2017-01-06, 09:33
#34

Ja som man redan visste så saknades 30miljarder för att genomföra 2015års försvarsbeslut, nu verkar ju $ kursen också i negativ riktning.

Jimmy.L
2017-01-06, 10:10
#35

Tror inte regeringen bryr sig om att det saknas pengar ur försvarsbudgeten. Hade dom gjort det så skulle det ha funnits förslag redan om höjda anslag.

KimE
2017-01-06, 10:21
#36

Jag antar att miljöpartiet skulle gråta över en höjd försvarsbudget men de har gått med på att ändra sin politik på andra områden.

Jimmy.L
2017-01-06, 16:13
#37

Ett försämrat omvärldsläge gör att Moderaterna vill satsa 8,5 miljarder kronor extra på försvaret under nuvarande inriktningsperiod. Regeringspartiet MP:s försvarspolitiske talesperson Anders Schröder tror att mer resurser kommer att behövas ”på sikt”, men vill i dag inte ange exakta summor eller tidsplan.

http://www.svd.se/miljopartiet-forsvaret-behover-mer-pengar-pa-sikt

Och där kom svaret från MP. Dom vill höja "på sikt". 😕

Jimmy.L
2017-01-07, 07:39
#38

Trots att Ryssland fortsätter sin upprustning så försvagar Sverige i praktiken sitt försvar. Därför måste Sverige nu snabbt rusta upp och redan i år öka försvarets anslag med fyra miljarder kronor extra, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. Fram till 2020 behöver 28 extramiljarder satsas på försvarsbudgeten som ska vara fördubblad 2026.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/jan-bjorklund-sverige-maste-starta-snabb-upprustning/

KimE
2017-01-07, 12:02
#39

Flyg: 166 Jas-plan (genom att 96 plan behålls), ny flygflottilj, utbyggda krigsflygbaser med basförband, kryssningsrobotar.

-Inte realistiskt då det saknas piloter för att flyga dem, det är mycket bättre att ha två piloter per plan, än två plan per pilot. De "nya" planen (2014)han refererar till har delar från 90talet för 2-300miljoner inbyggda.

Armé: Luftvärn med lång räckvidd, bland annat på Gotland (till exempel Patriotrobotar), fem mekaniserade brigader med i huvudsak värnpliktiga, modernisering av stridsvagnar och pansarfordon, fler artilleribataljoner, attackhelikopter.

-Värnpliktiga som besättning för Patriot batterier är inte avskräckande de måste bemannas i huvudsak med heltidsanställda och med kort beredskap. Om Gotland ska få ett patiotbatteri borde de stora städerna först vara skyddade så minst fyra hela system kostnad 8 miljarder + förbanden. Modernisering av stridsvagnarna är nödvändig. Resten av riksdagspartierna kommer han inte att få med sig på de här investeringarna.

Marin: Luftvärnsrobotar till marinens korvetter, fler ubåtar, tunga kustrobotförband, ubåtsjaktshelikopter (Seahawk) med torpeder.

Hemvärn: Granatkastare och pansarbandvagn 302.

Ledning: Milostaber återinförs

KimE
2017-01-09, 23:32
Jimmy.L
2017-01-10, 07:35
#41

Samtidigt som luftvärnet i Halmstad förbereder sig för att utbilda soldater på nya robotar ska det i vår fattas beslut om inköp av ytterligare ett robotsystem. Prislappen beräknas den här gången ligga på över tio miljarder kronor.

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lv-6-ska-f%C3%A5-robotar-f%C3%B6r-miljarder-1.4098111

KimE
2017-01-10, 08:12
#42

Jag har svårt att tro att regeringen kommer att ta ett 20 miljarders beslut den här försvarsperioden. Ett fartygsmonterat system borde vara billigare och mer flexibelt då både besättning och fordon finns från början är lättflyttat och svårbekämpat.

Jimmy.L
2017-01-10, 08:16
#43

Ju längre man väntar ju dyrare blir det. Fast det skulle inte vara överraskande om man skjuter upp köpet.

KimE
2017-01-10, 08:33
#44

De förväntningar jag har sträcker sig bara till att de säkrar de beslutade investeringarna på A26 och jas39e, kanske en valutafond på 2-4 miljarder extra/år för att inte behöva ta så mycket från övriga försvarsbudgeten( det skulle då inte reta miljöpartiet lika mycket).

Jimmy.L
2017-01-10, 08:43
#45

Ja det går nog inte förvänta sig att man skjuter till mer pengar för FM dom närmsta åren när man lyssnar på regeringen.

KimE
2017-01-10, 09:22
#46

Tyvärr så :(

Jimmy.L
2017-01-10, 16:29
#47

Dagen efter beskedet om en ny försvarsberedning som bland ska diskutera försvaret av Gotland, intervjuades Peter Hultqvist (S) i P4 Gotland.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6605084

KimE
2017-01-11, 08:48
#48

Politiska redaktörerna Oksanen och Runnberg om Hultkvists tal , retoriken, pengarna, debatten.

http://www.allehanda.se/dalarna/malung-salen/tv-kommentar-kommunalradet-fran-borlange-begar-rattning-i-forsvarsdebattleden

Zepp
2017-01-13, 09:43
#49

"Yrkesarmén har misslyckats – bara en allmän värnplikt kan försvara hela Sverige"

"Sverige har i dag ett begränsat tröskelförsvar, baserat på ett fåtal arméenheter (två brigader), flyg, ubåtar och ytfartyg. Uppgiften är att verka avskräckande. Tanken är att tröskeln ska vara så hög att angrepp inte lönar sig.

En svaghet i denna strategi är att hela Sverige inte kommer att kunna försvaras. Ett territorialförsvar, där varje angrepp ska kunna mötas, oavsett mot vilken del av landet det riktas, kan aldrig etableras inom ramen för den nuvarande eller föreslagna ordningen. Ett yrkesförsvar för territoriellt försvar av hela landet, med komplettering av pliktuttagna, skulle bli orimligt dyrt. Inget land har ett territorialförsvar baserat på en yrkesarmé."

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/Jeolb/skydda-gransen--vi-behover-varnplikten

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

KimE
2017-01-13, 11:25
#50

Ironiskt Tage G Peterson var försvarsminister just då det svenska försvaret klappade ihop på slutet av 90talet.

Det går visst att skapa ett bra försvar utan att återinföra värnplikt men då måste man betala vad kompetent personal kan tänka sig jobba för, om man inte höjer lönerna då behöver man ha värnplikt.

Zepp
2017-01-13, 16:55
#51

Mnjae.. inte jätteironiskt för man får säga vad man vill om Tage men han har alltid stått upp för Alliansfrihet och värnplikt.. vilket inte alltid hans partivänner har gjort!

Det är högst otroligt att man kan ha ett territoriellt försvar utan att kunna kalla in hundratusentals reserver om det skulle bli en allvarlig konflikt i vårt närområde!

Det går att däremot att sätta upp en slagkraftig arme med yrkessoldater.. sådana som man sen kan skicka till olika krishärdar.. utrikes och inrikes!

Hur som helst.. pratar vi ett försvar längre än en vecka/månad så måste det finnas hundratusentals reserver att kalla in.. och de behöver utbildning och träning, utbildningsplatser, vapen/mat/sjukvård som ligger i förråd, fordon, logistikenheter, osv!

Vi bor i ett rätt stort land med lång kust mot Östersjön och Atlanten, vi behöver inte försvara hela vårt land, det räcker med våra stora befolkningscentra, Gotland, Skåne av strategiska skäl samt vår livsnödvändiga infrastruktur, tex vår elförsörjning som ligger till stora delar i Norrland, kärnkraftsverk, elledningar, järnvägar, vägar, broar, hamnar, vår industri samt sist men inte minst vår politiska och militära centra!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

ElLobo
2017-01-14, 10:47
#52

Fortsättning i del 26.

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen