Etikettluftvärnet
Läst 10065 ggr
[Jimmy.L]
2012-09-04, 18:01

Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd och kapacitet för mörker och alla vädertyper. Systemet har stor verkansvolym och är väl integrerat med flygvapnets luftförsvarssystem. Det används till största del för skydd av befolkningscentrum och andra samhällsviktiga objekt och områden.

Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Eldenhet 97 består av en stridsledningsenhet, belysningsradar (PE 542) och två lavetter med tre skjutklara robotar vardera. Eldenheten har god taktisk och operativ rörlighet. Den kan transporteras med robotar direkt på lavett och går också att transportera via flyg i transportflygplan Tp84.

Eldenhet 97 har kort reaktionstid från upptäckt av mål till avfyring av robot. Systemet har god förmåga att fungera i elektroniskt störd miljö och hög träffsannolikhet med mycket kraftig spräng- och splittereffekt i målet genom robotens kraftiga stridsdel.

I systemet ingår även underrättelseenhet 23 (UndE 23) och spaningsradar (PS-90). UndE 23 är en radarstation med uppgift att upptäcka mål, sammanställa luftläget med hjälp av information från spaningsradar (PS-90) och anvisa mål till systemets eldenhet.

Källa Försvarsmakten

[Björn.B]
2012-09-04, 19:34
#1

I vilka förband ingår den i?

[Nynäs]
2012-09-05, 17:55
#2

Ser ut att sitta bara 2 på den?

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[julatopp7018]
2014-04-23, 07:55
Zepp
2014-04-24, 01:09
#4

#2

Nedskärning av försvarsanslagen!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2014-04-24, 07:44
#5

Någonstans har man glöm bort luftvärnet. 50 år gammalt system visst har man modifierat robotarna men ingen annanstans har man så.

Upp till toppen