2016-08-13 13:40 #0 av: Jimmy.L

Örlogsdagar med flottans veteranfartyg, 19-21 augusti på Galärvarvet på Djurgården.

Helgen den 19-21 augusti 2016 blir Galärvarvet åter ett Örlogsvarv. Sjöhistoriska museets museifartyg Sankt Erik och Finngrundet får besök av ett flertal före detta örlogsfartyg. Till de besökande fartygen hör Torpedbåtarna T46 och T56, robotbåtarna Spica och Ystad, vedettbåten Sprängaren, Minsveparna M20, M21 och M22. Därutöver finns flera andra fartyg med specifika funktioner.

http://www.sjohistoriska.se/Besok/Aktiviteter/Galarvarvet-Orlogsdagar/