2020-05-21 14:58 #0 av: Jimmy.L

Trots att rivningarna vid Norrberget inte fick påverka skyddsrummen är nu tre av dem obrukbara och kan inte sättas i funktion inom de 48 timmar som lagen kräver. Kommunen ska nu återställa rummen fast de kanske snart ska rivas.

http://www.skargarden.se/efter-rivningen-norrbergets-skyddsrum-obrukbara/