2020-03-14 19:31 #0 av: Jimmy.L

80-årsminnet av vinterkriget är inget som uppmärksammas i Ryssland. Fortfarande är okunskapen stor och myterna många.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/13/dagens-ryssland-ignorerar-vinterkriget-alla-verkar-dock-kanna-till