2019-12-04 18:22 #0 av: Jimmy.L

Kustforten på östra Finska viken är fortfarande viktiga för försvaret. Under årets huvudkrigsövning har marinen övat att stoppa ett angrepp från havet, precis som under Vinterkriget för exakt 80 år sedan.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/04/ekon-fran-vinterkriget-under-forsvarets-storovning-kustforten-pa-ostra-finska