2019-06-16 19:17 #0 av: Jimmy.L

Spärrbataljon Gävle styrdes i från Gråberget. Därifrån skulle fienden stoppas från att ta Gävle. Detta var en mycket viktigt militäranläggning som hörde till kustartilleriet under hela det kalla kriget.