2019-04-17 06:55 #0 av: Jimmy.L

Uppsala kommer att stå värd för 2000-talets största krisberedskapsövning. Det är i höst som 77 aktörer från olika centrala myndigheter och över 1600 personer kommer delta i övningen med namn ”Havsörn 2019”. Övningen ska bidra till att höja Sveriges krishanteringsförmåga och att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-vard-for-2000-talets-storsta-krisberedskapsovning