2019-02-13 22:39 #0 av: KimE

förmågan från luften.

-Upphandla nya privata aktörer för helikopter.

-Upphandla mindre skopande brandbekämpningsplan med stationering i Sverige.

-Skaffa större brandbekämpningsplan helst i samverkan med andra länder.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Sa-forstarks-formagan-att-bekampa-brander-fran-luften/