övrigt

Nordiskt försvarssamarbete -- del 3

2019-01-18 12:31 #0 av: Jimmy.L

Diskussionerna fortsätter.

Länkar till tidigare tråddelar:

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-07 06:54 #1 av: Jimmy.L

De nordiska länderna ska hjälpa varandra i krislägen. Nästa vecka träffas länderna för att underteckna ett avtal om försörjningstrygghet och diskutera hur det framtida försvarssamarbetet ska se ut.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mR022p/nordiskt-forsvarsmote-pa-gotland

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-09 07:53 #2 av: LBB

Intressant utveckling. Ponera att vi har ett avtal med Norge, där vi förbundit oss att hjälpa om Norge blir angripet.  Sedan går Ryssland in i Rumänien.

Följande utspelar sig.

Norge blir angripet, eftersom varje angrepp på NATO-stat ska betraktas som ett angrepp på det egna landet.

Enligt gällande avtal.

Sedan avtalar Sverige att aktivt stödja Norge vid angrepp på Norge.

Vore det inte bättre att öppet bli medlem i NATO?

Anmäl
2019-04-10 20:49 #3 av: KimE

Vi är redan förbundna att hjälpa Rumänien via Lissabonfördragets artikel 42.7.

Norge och andra grannländer har de senaste regeringarna lovat att hjälpa vid ett ev. angrepp i regeringsförklaringens utrikesdeklaration.

Ja ett NATO medlemskap skulle förenkla men då skulle vi vara tvungna att fördubbla försvarsbudgeten vilket miljöpartiet skulle gråta över.

Anmäl
2019-04-10 21:21 #4 av: Jimmy.L

De nordiska länderna fortsätter att fördjupa sitt samarbete när det gäller det militära försvaret. Under två dagar har de nordiska ländernas försvarsministrar träffats på Gotland. Man har bland annat tecknat ett avtal om att hjälpa varandra med materiel och tjänster i händelse av en kris.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/forsvarsministrar-traffades-pa-gotland

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-11 08:05 #5 av: LBB

#3 att fördubbla försvarsbudgeten är väl närmast nödvändigt, oavsett om vi knyter os närmare NATO länder eller ej.  Ett NATO medlemskap skulle skicka en kraftig signal till storebror i öst.

Anmäl
2019-04-17 21:52 #6 av: KimE

Avtalet är undertecknat, samarbete om ammunition verkar bli det först konkreta.

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Nordiskt-avtal-om-forsorjningstrygghet/

Anmäl
2019-05-06 15:24 #7 av: Jimmy.L

Varje år genomför Swedec – Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum övningen SEE - Swedec Eod Exercise. Syftet är att ge ammunitionsröjningspersonal möjlighet att öva sina färdigheter i en ammunitions- och minröjningsövning under realistiska former i ett nationellt scenario. Årets övning "SEE-19" äger rum 8-15 maj i Skillingaryd, Värnamo, Eksjö, Vaggeryd och Hagshult.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/05/ovar-for-att-starka-vart-stod-till-samhallet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-22 07:13 #8 av: Jimmy.L

Över 2 000 soldater kommer i månadsskiftet maj-juni att öva i den finska skärgården. Också svenska trupper deltar i övningen.

https://www.hbl.fi/artikel/forsvarsmakten-ovar-i-skargarden-vi-vill-forbattra-sakerheten-pa-ostersjon/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-05 07:05 #9 av: Jimmy.L

– Att öva tillsammans med våra vänner och kollegor från Finland gör oss starkare och det gör oss starkare tillsammans, säger Patrik Gardesten som är överste och chef för Amfibieregementet som har åkt över från Sverige till Hästö-Busö, utanför Hangö i sydvästra Finland.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7236136

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-05 15:39 #10 av: Jimmy.L

Målet med försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige (FISE) är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. En del av FISE- samarbetet utgörs av Swedish Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som utvecklas under ledning av den finska och svenska marinen.

https://merivoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kaksi-maata-muodostaa-yhteisen-amfibioyksikon

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-07 18:08 #11 av: Jimmy.L

Från i sommar ska regeringen kunna besluta om att stödja Finland med väpnade styrkor utan att behöva tillfråga riksdagen. – Det höjer tröskeln mot eventuella konflikter och det är också en bra signal till omvärlden att vi samarbetar på allvar och på riktigt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-och-finland-tar-ytterligare-ett-steg-mot-ett-allt-narmare-forsvarspolitiskt-samarbete

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-09 20:08 #12 av: Jimmy.L

Marinen provar ett nytt sätt att öva i Östersjön. Det är svenska och finska marinen som byter fartyg med varandra, med personal och allt. – Vi ska öva på att leda ett annat lands fartyg och tvärtom, förklarar Anders Åkermark, marinstabens operationsavdelning.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/03/finska-marinen-tar-over-svenskt-fartyg-i-ostersjon/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-15 19:01 #13 av: Göstage

En nyutkommen bok av historikern och förre politikern Jukka Tarkka om Åland som bricka i det maktpolitiska spelet i Östersjön har redan väckt diskussion om Ålands möjligheter att behålla sin självständighet vid en konflikt i Östersjöområdet.

Tarkkas slutsats är att kombinationen neutralitet och vapenfrihet inte fungerar, utan Ålands säkerhet kan endast tryggas om det finns en kraft som skyddar den. Den åländske historikern Kenneth Gustavsson tror dock inte att demilitariseringen spelat ut sin roll, inte minst genom Sveriges roll som garant för den åländska neutraliteten.

Tyvärr finns ingen planerad svensk översättning av Tarkkas bok.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-25 23:49 #14 av: Zepp

Ålands självständighet och neutralitet handlar främst om  att undvika krig mellan Sverige och Finland!

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land

Det har i princip inget att göra med andra länder eller Östersjön!

Situationen uppkom när Finnland blev självständigt och Åland vill återbördas till moderlandet, dvs det är svenskar/uppläningar som är innevånare på öarna!

Såå vi har förbundit oss att bevara Ålands neutralitet.. dvs att vi inte skall inte intervenra varken militärt eller politiskt, samtidigt som Finnlands regeringing ger landskapet en stor del självbestämmande!

I andra sammanhang så är det Finnland som nation som ser till Ålands säkerhet vid krig och annan oro i regionen.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2020-03-26 00:14 #15 av: KimE

Nej Ålands självständighet handlar om att undvika krig mellan Sverige och Ryssland, 1918 var Svenskar oroliga att de röda bolsjevikerna skulle vinna och låta Åland återgå till Ryssland. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.