2019-01-15 11:02 #0 av: Göstage

Försvarskongressen och -utställningen MAST Northern Coasts avhålls i september detta år i Köpenhamn, och man räknar med att ta emot 40 fregatter, korvetter och andra örlogsfartyg från 14 olika länder med 4000 besättningsmedlemmar ombord. En del av fartygen kommer att erbjuda möjligheten för allmänheten att göra ett ombordbesök.

Källa